تصویر آهنگ استاد از ساسی

دانلود + متن آهنگ استاد از ساسی

آلبوم: Ostad

Ostad

👁 ١١٤گویند، گویند، گویند که روزی

مِهر یه دلبری به دلِ یکی افتاد

ای کاش نمی افتاد

گویند که هر شب توی دستَش یه پیاله

با من و نیس اصلا عین خیالش

چرا استاد، آخه چه کاریه استاد

گویند که کشته مرده میداد

تار مُژگونش و من

من به قربونشو ای وای

دانلود آهنگ استاد از ساسی

افتاد، افتاد، افتاد به دلم

مِهر تو ای کاش نمی افتاد، نمی افتاد

اسفند و دی و خرداد و مرداد

همش مهمونی آخه چه کاریه استاد، استاد

دلا، دلا، دلا،دلا استاد

چرا، چرا، چرا،چرا

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

گویم، گویم، گویم

که سودای تو دارد این دلم

آخ این دلم وای، استاد

موهای اَفشون داره

آره چشمای اَفسون داره استاد

بس عجب وای عجب یاری

عجب دلبر و دلداری

ولی با ما که نداره کاری

نه پیغومی نه دیداری

تو که شیدایی و استادی

کلید قلبمو داری

افتاد، افتاد، افتاد به دلم

مِهر تو ای کاش نمی افتاد، نمی افتاد

اسفند و دی و خرداد و مرداد

همه اش مهمونی آخه چه کاریه استاد، استاد

متن آهنگ استاد از ساسی

دلا، دلا، دلا،دلا استاد

چرا، چرا، چرا،چرا

دلم چند وقته که رد داده

ببین دست کی افتادهاونم همه جوره استاده وو

ای وای وای

به هر حال دل و ببین، قد و بالاشو

وای دل و باز افتادم توی دام تو استاد

دلم چند وقته که رد داده

ببین دست کی افتاده

اونم همه جوره استاده وو

ای وای وای

به هر حال دل و ببین، قد و بالاشو

وای دل و باز افتادم توی دام تو استاد

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background