متن آهنگ Man Mesle Divooneham از Sasy Mankan

آلبوم: Man Mesle Divooneham

👁 ٦٤دوباره ، نبودن تو کنار منو

دوباره ، پیش کشیدن قبلا" و

دوباره ، بحث های قبلا"

دوباره ، سازه رفتن

مثه دیوونه هام و ما مثل دیوونه هاییم

مثه دیوونه ها

هنوز کار داره ها

نقاشی تو میگم

مثل دیوونه ها

تا صبح نگاش کردم تا ببینمت

مثل گُل بودی

کشیدمت

هنوز در خونه بازه

ویسکی رو میزه و

هل و هوله حاظر

نه نمیادش

گفته توضیح میده به وقتش

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

الان خواب چون که غلط زده رو تختش

تِشــنمه

دیوونم . پس دیگه کش نده

بازم عوضی تر شدی من عصبی تر

تمیز خیانت میکنی من هَپلی تر

از دیروزمم ببین دیوونتم

این که دیوونم نیستی میسوزنتم.

آ.

دوباره ، نبودن تو کنار منو

دوباره ، پیش کشیدن قبلا" و

این دقیقه ها ، سخت میگذرن چرا نمیمیرم خلیلی عجیبه هآ

تو اونور با غریبه ها بیخیال ِ *** که رنگم پریده ما…

مثل ِ دیوونه هاییم. مثل ِ دیوونه هاییم

مثل دیوونه ها

مثل دیوونه ها

پول ؛ دلیلش بود نه ؟

اون پرید و زود رفت منو ندیده بود اَه

متن آهنگ Man Mesle Divooneham از Sasy Mankan

قرار نبود که به این زودی وا بده و جلو من راه بره

تو آفسایده رابطه

جالبه.

این حرفایی که میرنن راجع بت

همه داره واقعیتتو گفتی باشه بیا از نوع با هم شروع بکنیم و تا طلوع بدوئیم

بس کن.

گفتم پشیمونیت خیلی نزدیکه اگه قرار بود بمونی نمیرفتی که

دل منو ، بشکنی و خودت ، خوش باشی الان با یه مَرتیـکه

دوباره ، نبودن تو کنار منو

دوباره ، پیش کشیدن قبلا" و

این دقیقه ها ، سخت میگذرن چرا نمیمیرم خلیلی عجیبه هآ

تو اونور با غریبه ها بیخیال ِ *** که رنگم پریده ما…

مثل ِ دیوونه هاییم. مثل ِ دیوونه هاییم

مثلِ ِ دیوونه ها.

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background