متن آهنگ Adalante از Sash!

👁 ٥٤Oye, piensa en tu futuro, no pierdas mas tiempo translate

Porque? translate

Porque la vida es corta translate

Dejame en paz, dejame solo, yo vivo hoy no mira para atras translate

Pero piensa que es muy importante mirar para adelante translate

Que viva la vida translate

Que viva la vida translate

Que viva la vida translate

Adelante. Que viva la vida translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Adelante. Que viva la vida translate

Adelante. Que viva la vida translate

Adelante. Dejame translate

Adelante. Dejame translate

Adelante. Dejame translate

Dejame translate

Que viva la vida translate

Dejame translate

متن آهنگ Adalante از Sash!

Adelante translate

Dejame translate

Que viva la vida translateAdelante translate

Piensa que es muy importante mirar para adelante translate

Que viva la vida. Dejame translate

Que viva la vida. Dejame translate

Que viva la vida. Dejame translate

Que viva la vida. Dejame translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background