تصویر آهنگ Aroosaki Mashala از Sandy

دانلود + متن آهنگ Aroosaki Mashala از Sandy

آلبوم: Station 7

👁 ٩٤عزیزوم بگو بله د زود باش بگو بله

عزیزوم بگو بله د زود باش بگو بله

وای عزیزم بگو بله دزود باش بگو بله

عزیزم بگو بله د زود باش بگو بله

والا والا والا عروسکی ماشالا

کاشکی بیای زنوم بشی طاقت نداروم والا

والا والا والا عروسکی ماشالا

دانلود آهنگ Aroosaki Mashala از Sandy

کاشکی بیای زنوم بشی طاقت نداروم والا

بیا بیا بیا نکن قهر ناز نده توسی مودلبر

بیا بیا بیا نکن قهر ناز نده توسی مو دلبر

بیا بیا بیا نکن قهر ناز نده تو سی ما دلبر

بیا بیا بیا نکن قهر ناز نده تو سی ما دلبر

والا والا والا عروسکی ماشالا

کاشکی بیای زنوم بشی طاقت نداروم والا

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

والا والا والا عروسکی ماشالا

کاشکی بیای زنوم بشی طاقت نداروم والا

تنگ غروب آسمون وقتی که ماه پیدا میشه

رو بنه بالای رودخونه دلداروم پیدا میشه

از بالا چشمک میزنه دله مانه چنگ میزنه

با بهترین بویی میاد بوسه به لبهام میزنه

قدش بلنده ماشالا گیسش کمنده ماشالا

خیلی لونده ماشالادله مانو کنده ماشالا

میخوام بمونی در بروم به خدا دوست دارم

بیا بشو تاج سروم رو چشامت میزاروم

والا والا والا عروسکی ماشالا

کاشکی بیای زنوم بشی طاقت نداروم والا

والا والا والا عروسکی ماشالا

کاشکی بیای زنوم بشی طاقت نداروم والا

متن آهنگ Aroosaki Mashala از Sandy

تنگ غروب آسمون.وقتی که ماه پیدا میشه

رو بنه بالای رودخونه دلداروم پیدا میشه

از بالا چشمک میزنه دله مانه چنگ میزنه

با بهترین بویی میاد بوسه به لبهام میزنهقدش بلنده ماشالا گیسش کمنده ماشالا

خیلی لونده ماشالادله مانو کنده ماشالا

میخوام بمونی در بروم به خدا دوست دارم

بیا بشو تاج سروم رو چشامت میزاروم

والا والا والا عروسکی ماشالا

کاشکی بیای زنوم بشی طاقت نداروم والا

والا والا والا عروسکی ماشالا

کاشکی بیای زنوم بشی طاقت نداروم والا

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background