تصویر آهنگ کاری به کارم نداری از سامان جلیلی

متن آهنگ کاری به کارم نداری از سامان جلیلی

Kari Be Karam Nadari

👁 ٦٨کاری به کارم نداری سرکارم میذاری

من که برات میمیرم بگو چرا دوسم نداری

چی آوردی به روزم بگو تا کی باید بسوزم

بگو باهام میمونی حتی واسه یه روزم

دیگه تو قلبم دیگه جایی نداری

هی بلا سرم میاری

من که برات میمیرم بگو چرا منو دوس نداری

از این و اون شنوفتم تو یه یار دیگه داری

بازم بیای سراغم منت سرم میذاری

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

سرتو بذار رو شونم تا آروم بگیره جونم

میخوام برات عزیزم از ته دل بخونم

بگم میدونی بی تو سیاهه روزگارم

ختم کلوم حرفام جز تو کسی ندارم

بازم میگی تو قلبم دیگه جایی نداری

هی بلا سرم میاری

من که برات میمیرم بگو چرا منو دوس نداری

از این و اون شنوفتم تو یه یار دیگه داری

بازم بیای سراغم منت سرم میذاری

متن آهنگ کاری به کارم نداری از سامان جلیلی

دیگه تو قلبم دیگه جایی نداری

هی بلا سرم میاری

من که برات میمیرم بگو چرا منو دوس نداریاز این و اون شنوفتم تو.یه یار دیگه داری

بازم بیای سراغم منت سرم میذاری

منت سرم میذاری

کاری به کارم نداری

کاری به کارم نداری

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background