تصویر آهنگ Too Good at Goodbyes از Sam Smith

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Too Good at Goodbyes از Sam Smith

👁 ١٠٢٢
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرYou must think that I'm stupid تو ممکنه فکر کنی ک من احمقم

You must think that I'm a fool تو ممکنه فکر کنی من احمقم

You must think that I'm new to this تو ممکنه فکر کنی من با این اشنا نیستم

But I have seen this all before اما من همه اینارو قبلا دیدم

I'm never gonna let you close to me من هیچوقت به تو اجازه نمیدم بهم نزدیک بشی

Even though you mean the most to me حتی وقتی تو مهمترین چیز برای منی

'Cause every time I open up, it hurts چون هربار ک سفره دلمو باز میکنم اسیب میبینم

So I'm never gonna get too close to you پس من هیچوقت به تو نزدیک نمیشم

Even when I mean the most to you حتی وقتی که من باارزشترین برای توام

In case you go and leave me in the dirt تو این موقعیت تو میری و توی این مرداب ترکم میکنی

دانلود آهنگ Too Good at Goodbyes از Sam Smith

But every time you hurt me, the less that I cry اما هربار ک تو بهم اسیب میزنی من کمتر گریه میکنم

And every time you leave me, the quicker these tears dry و هروقتی ک تو ترکم میکنی .این اشکا زودتر خشک میشن

And every time you walk out, the less I love you و هربار ک ترکم میکنی من کمتر دوست دارم

Baby, we don't stand a chance, it's sad but it's true عزیزم ما شانسی نداریم این غم انگیزه ولی حقیقته

I'm way Too Good at Goodbyes من توی خداحافظی کردن خیلی خوبم

(I'm way Too Good at Goodbyes) من خیلی خوبم توی خداحافظی کردن

I'm way Too Good at Goodbyes من توی خداحافظی کردن خیلی خوبم

(I'm way Too Good at Goodbyes) من خیلی خوبم توی خداحافظی کردن

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

I know you're thinkin' I'm heartless میدونم تو فکر میکنی من بی احساسم

I know you're thinkin' I'm cold میدونم تو فکر میکنی من سردم

I'm just protectin' my innocence من ففط از بی گناهیم محافظت میکنم

I'm just protectin' my soul من فقط از روحم محافظت میکنم

I'm never gonna let you close to me من هیچوقت به تو اجازه نمیدم بهم نزدیک بشی

Even though you mean the most to me حتی وقتی تو مهمترین چیز برای منی

'Cause every time I open up, it hurts چون هربار ک سفره دلمو باز میکنم اسیب میبینم

So I'm never gonna get too close to you پس من هیچوقت به تو نزدیک نمیشم

Even when I mean the most to you حتی وقتی که من باارزشترین برای توام

In case you go and leave me in the dirt تو این موقعیت تو میری و توی این مرداب ترکم میکنی

But every time you hurt me, the less that I cry اما هربار ک تو بهم اسیب میزنی من کمتر گریه میکنم

And every time you leave me, the quicker these tears dry و هروقتی ک تو ترکم میکنی .این اشکا زودتر خشک میشن

And every time you walk out, the less I love you و هربار ک ترکم میکنی من کمتر دوست دارم

Baby, we don't stand a chance, it's sad but it's true عزیزم ما شانسی نداریم این غم انگیزه ولی حقیقته

I'm way Too Good at Goodbyes من توی خداحافظی کردن خیلی خوبم

(I'm way Too Good at Goodbyes) من خیلی خوبم توی خداحافظی کردن

I'm way Too Good at Goodbyes من توی خداحافظی کردن خیلی خوبم

(I'm way Too Good at Goodbyes) من خیلی خوبم توی خداحافظی کردن

متن آهنگ Too Good at Goodbyes از Sam Smith

No way that you'll see me cry ممکن نیست تو منو وقتی که دارم گریه میکنم ببینی

(No way that you'll see me cry) امکان نداره تو منو گریون ببینی

I'm way Too Good at Goodbyes من توی خداحافظی کردن خیلی خوبم

(I'm way Too Good at Goodbyes) من خیلی خوبم توی خداحافظی کردن

No نهNo, no, no, no, no نه نه نه نه نه

(I'm way Too Good at Goodbyes) من خیلی خوبم توی خداحافظی کردن

No, no, no, no نه نه نه نه

No, no, no نه،نه،نه

(I'm way Too Good at Goodbyes) من خیلی خوبم توی خداحافظی کردن

(No way that you'll see me cry) امکان نداره تو منو گریون ببینی

Ahhh اهههه

(I'm way Too Good at Goodbyes) من خیلی خوبم توی خداحافظی کردن

'Cause every time you hurt me, the less that I cry چونکه هربار تو زجرم میدی من کمتر گریه میکنم

And every time you leave me, the quicker these tears dry و هروقتی ک تو ترکم میکنی .این اشکا زودتر خشک میشن

And every time you walk out, the less I love you و هربار ک ترکم میکنی من کمتر دوست دارم

Baby, we don't stand a chance, it's sad but it's true عزیزم ما شانسی نداریم این غم انگیزه ولی حقیقته

I'm way Too Good at Goodbyes من توی خداحافظی کردن خیلی خوبم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background