متن آهنگ Hai Eshbyek Ya Qalbi از Salah Hasan

👁 ٨٤انت شبيك يا كلبي شو ما ترضى تنساهم

همه هواي اذوني انت وياي وياهم

يا كلبي تحبهم هوايه لان ما تسمع حجايه

اذا ما توكف ويايه صعبه وياك اتراهم

هاي شبيك يا كلبي اشو ما ترضى تنساهم

همه هواي أذوني وانت وياي وياهم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

يا كلبي اني اوصفلك يمكن انت ما تندل

روح لبيت لتحبهم لا ترجعلي يمهم ظل

راح يصادفك ونه تلكه النته تتمنى

اول دمعه ع يمنه ميتيهون تلكاهم

هاي شبيك يا كلبي اشو ما ترضى تنساهم

همه هواي أذوني وانت وياي وياهم

متن آهنگ Hai Eshbyek Ya Qalbi از Salah Hasan

بعد يا كلبي روح لهم بين حالي ميهمك

وبكيفك اذا متروح هاي انت بقت يمكعشرتك هاي تاليها ولو مو حقي احجيها

حياتك وانت حر بيها وانت وياهم تفاهم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background