تصویر آهنگ راهرو از صادق پدرام آزاد

دانلود + متن آهنگ راهرو از صادق پدرام آزاد

آلبوم: Raahro

Raahro

👁 ٨٨صدای خشم از در اول بود

عاشقانه هاش از در بعد بود

دعای یک زن، عین یه مادر

گلوله شکافتش سینه ی مردو

بود صدای فقر اخبار جنون

برهنه دهن تو اذهان عموم

گلوله شکافتش گلوی فَردو

(سکوت گرفت راهرو را)

من متولد راهرو ام، رطوبت دیوار و نَم

خیلی سالو دوییدم، تو خودم، بی حال و خم

دانلود آهنگ راهرو از صادق پدرام آزاد

شیشه ای رو ندیدم پشتش باشه چیزی جز من

شد برا من طبیعت این پوشش سنگی که خیسه و سرد

کلی دست انگار پشت تصمیمام تو پیچ آخر راهرو

روبرو سفید پشت سر سیاه روی من نخور بارکد

شاهی ام که توش سرباز داشت،

ماهی ام که توش صد سال داشت

زمزمه م پیچید تو گوشِت که

سقوط حکم پرواز داشت

از شروع این بازی هر روز تکرار و تکرار

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

انتهای این راهرو کجا میرسه این بار

تو عمق نفس ها یه آه نشسته انگار

یه گلوله تو سرم، گذشته م ریخت رو دیوار

از شروع این بازی هر روز تکرار و تکرار

انتهای این راهرو کجا میرسه این بار

تو عمق نفس ها یه آه نشسته انگار

بس که مردم تو این راه، مرگ و سایه م من این بار

من صدای اونور دیوارم، میتونی صدامو بشنوی؟

تو تنها در ساکت اینجایی میتونی مرزا رو بشکنی

چی هستی که بغضت میکشه گلومو ناخن؟

کی هستی که بودنت میکنه روحمو آروم؟

کی هستی؟دِ روانی بگو من میدونم که این در باز میشه به روم

میشنوم نبضاتو میکوبم به توم، میبینیم حس میشم، میدونم، بدون

نصف باتم، نصف رو، حس باور بهم بود

نصف تارم، نصف رو، نصف خاکم نصف کود

قلب دیوار پر روزنه بود

تاریکی میداد یه فرصت به نور

که شاید بتونه بسازه رویاشو

توی اعماق با معضل اون

متن آهنگ راهرو از صادق پدرام آزاد

روی فکرش یه ضربدر زد

روزای رفتَشو زد سر ضرب

بازی از قبلا مسخره تر

هم زنده س اینجا هم پسر بد

اسبابتو جمع کن که این آخرین صلحم با توـه

این لحظه خروجمونه، سرود سقوط این پُلهمن از شهر فرشته هام

قرمز توی نوشته هام

خداحافظ سرخورده ها

خالیه تا اینجا پُرِش

از شروع این بازی هر روز تکرار و تکرار

انتهای این راهرو کجا میرسه این بار

تو عمق نفس ها یه آه نشسته انگار

یه گلوله تو سرم، گذشته م ریخت رو دیوار

از شروع این بازی هر روز تکرار و تکرار

انتهای این راهرو کجا میرسه این بار

تو عمق نفس ها یه آه نشسته انگار

بس که مردم تو این راه، مرگ و سایه م من این بار

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background