متن آهنگ Ayneh از صادق

آلبوم: Sarbaze Khoda

👁 ٦٧؛[قسمت اول]؛

شهر پُر شد از صدام از صدات

دم خور شو تو نگام با چشات

به برق توش خیره شو

پلک ول نیمه شل

استرس زیز شُک

مخ چت میشه صبح

میشه صبح

دو تا عوضی تا خرخره پُر

مخا خسته از زر زر دور

حرفای مفتی که قرقره شد

مسیرو جر بده تو

پیک ناآشنا با سیگار بعدش

یه عده آشغال که ندارن ارزش

جون دادی پاشون افتادی از چشم اه

بردوباخت چه کوتاهه مرزش

خطای پیشونیم و اخم ابروم

بفهمی زخمایی که لخته کرد توم

یه کوه تجربه هر روز ساختش ازم

که رو به رویام که راستش ندم

؛[همخوان: سوگند]؛

من اینم خوب یا بد با بال پرواز

همینم آسمون پامم رو ابرا

دنبال من نیا تا نری از یاد

من اینم من اینم من اینم

من اینم خوب یا بد با بال پرواز

همینم آسمون پامم رو ابرا

دنبال من نیا تا نری از یاد

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

من اینم من اینم من اینم

؛[قسمت دوم]؛

میره روز میشه شب بعدش هفته

هر کی داشتی بهت زده رفته

همه آدامای دورت پَر زدن

پیش به جز گذریا که خب سر زدن هیچ

تنهاییا جوری بستتم

که آب زیرم نره و نَمی پس ندم

چیل و صبح و بیداری

دود و شُشو میسابیم

عوضی واس من مرض ولی

خستم از این بی خوابی

خواه نخواه از تاریکیا میری تو نور

خاطراتو میریزی تو یه جای دور

یه جایی که دیگه دستت نرسه

هیچ احدی نتونه بگه فکرت نجسه

یه عشق تو قاب داری و آرزو تو پوستر

یه جسم رو پات داری که آبروتو برده

جدول منم که حل شدنی نیست

احمق نکن باس کنم این ریسک

کتاب زندگیمو مو به مو ورق بزن

کوچه ی سادگیمو روبه روم قدم بزن

نوک قله با مداد رنگیام

پنجره پشتشو به یادم بیار

دِ یادم بیار حقی که خوردم

سهمی که بردم و زخم رو پشتم

یادم بیار که کیا کشتنم

کیا پشتم بودن و حالا دشمنن

متن آهنگ Ayneh از صادق

؛[همخوان: سوگند]؛

من اینم خوب یا بد با بال پرواز

من اینم . .

دنبال من نیا تا نری از یاد

من اینم . .

من اینم خوب یا بد با بال پرواز

من اینم . .

دنبال من نیا تا نری از یادمن اینم من اینم من اینم

؛[قسمت سوم]؛

خستم کرده این مسخره بازیا

دست از مرگ تو منطق با اینا

قاضی و داور و باور لاشیو

باعث و بانی باختن ناشیاست

ما پاییز و برگهای زردیم

گوش آویز فصل های سردیم

مثل ما تو نسلهای بعد نی

ذات پاک و حرفای سنگین

تصمیم اصلی رو رسما" بگیر

تصویر قلبیمو حسرت ببین

خسته ای مثل منو صد تای دیگه

پرسه تو محور فردای بی دل

نه دیگه بازی نکن

پَ دلو راضی نکن

جام بده تو حرف تن

قد بکش با حرف من

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background