متن آهنگ Unfaithful از Rihanna

- 2 👁Story of my life translate Searching for the right translate But it keeps avoiding me translate Sorrow in my soul translate 'Cause it seems that wrong translate Really loves my company translate He's more than a man translate And this is more than love translate The reason that the sky is blue translate The clouds are rolling in, because I'm gone again translate And to him I just can't be true translate And I know that he knows translate I'm Unfaithful and it translate Kills him inside translate To know that I am happy with some other guy translate I can see him dying translate I don't wanna do this anymore translate I don't wanna be the reason why translate Every time I walk out the door translate I see him die a little more inside translate I don't wanna hurt him anymore translate I don't wanna take away his life translate

I don't wanna be a murderer translate I feel it in the air translate As I'm doing my hair translate Preparing for another day translate A kiss upon my cheek translate As here on refonlicky translate As if I'm gonna be out late translate I say I won't be long translate Just hanging with the girls translate A lie I didn't have to tell translate Because we both know translate Where I'm about to go translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
And we know it very well translate 'Cause I know that translate He knows I'm Unfaithful translate And it kills him inside translate To know that I am happy with translate Some other guy translate I can see him dying translate I don't wanna do this anymore translate I don't wanna be the reason why translate Every time I walk out the door translate I see him die a little more inside translate I don't wanna hurt him anymore translate I don't wanna take away his life translate I don't wanna be a murderer translate Our love, his trust translate I might as well take a gun translate

And put it to his head translate Get it over with translate I don't wanna do this anymore translate Ohooooo translate Anymore translate I don't wanna do this anymore translate I don't wanna be the reason why translate And everytime I walk out the door translate I see him die a little more inside translate I don't wanna hurt him anymore translate I don't wanna take away his life translate I don't wanna be a murderer translate A murderer translate Nooo translate Aaaaaye translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه