متن آهنگ Only Girl (In The World) از Rihanna

- Only Girl (In The World)

- 278 👁

ژانر: ریتم و بلوز - راک

موضوع: موسیقی - سیاسی
La-la-la-la translate La-la-la-la translate La-la-la-la translate La-la-la-la translate I want you to love me like I'm a hot ride translate Be thinking of me translate Doing what you like translate So boy, forget about the world, 'cause it's gon' be me and you tonight translate I wanna make you beg for it translate Then I'ma make you swallow your pride, ooh translate Want you to make me feel like I'm the only girl in the world translate Like I'm the only one that you'll ever love translate Like I'm the only one who knows your heart translate Only girl in the world translate Like I'm the only one that's in command translate 'Cause I'm the only one who understands translate How to make you feel like a man, yeah translate Want you to make me feel like I'm the only girl in the world translate Like I'm the only one that you'll ever love translate Like I'm the only one who knows your heart translate

Only one translate Want you to take it like a thief in the night translate Hold me like a pillow translate Make me feel light translate Baby, I'll tell you all my secrets that I'm keeping translate You can come inside translate And when you enter, you ain't leaving translate Be my prisoner for the night, ooh translate Want you to make me feel like I'm the only girl in the world translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Like I'm the only one that you'll ever love translate Like I'm the only one who knows your heart translate Only girl in the world translate Like I'm the only one that's in command translate 'Cause I'm the only one who understands translate How to make you feel like a man, yeah translate Want you to make me feel like I'm the only girl in the world translate Like I'm the only one that you'll ever love translate Like I'm the only one who knows your heart translate Only one translate Take me for a ride, ride translate Oh, baby, take me high, high translate Let me make you rise, rise translate Oh, make it last all night, night translate Take me for a ride, ride translate Oh, baby, take me high, high translate

Let me make you rise, rise translate Make it last all night translate Want you to make me feel like I'm the only girl in the world translate Like I'm the only one that you'll ever love translate Like I'm the only one who knows your heart translate Only girl in the world translate Like I'm the only one that's in command translate 'Cause I'm the only one who understands translate How to make you feel like a man, yeah translate Want you to make me feel like I'm the only girl in the world translate Like I'm the only one that you'll ever love translate Like I'm the only one who knows your heart translate Only one translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه