تصویر آهنگ Only Girl (In The World) از Rihanna

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Only Girl (In The World) از Rihanna

👁 ٤٠٢٤
امتیاز ٦.٤ از ٥ نظرLa-la-la-la لا,لا,لا,لا

La-la-la-la لا,لا,لا,لا

La-la-la-la لا,لا,لا,لا

La-la-la-la لا,لا,لا,لا

I want you to love me like I'm a hot ride من عشق تورو میخواهم مانند یک سواری داغ هستم

Be thinking of me به من فکر کنی

Doing what you like کاری که میخوای رو انجام بدی

So boy, forget about the world, 'cause it's gon' be me and you tonight پسر،دنیارو فراموش کن،چون قراره امشب فقط من و تو باشیم

I wanna make you beg for it میخوام مجبورت کنم بخاطرش التماس کنی

Then I'ma make you swallow your pride, ooh بعد مجبورت میکنم غرورت رو قورتش بدی ( کنایه از غرورت رو زیر پا بزاری )

دانلود آهنگ Only Girl (In The World) از Rihanna

Want you to make me feel like I'm the only girl in the world میخوام کاری کنی احساس کنم تنها دختر توی این دنیا منم

Like I'm the only one that you'll ever love که من اونی ام که تو همیشه دوسش داشتی

Like I'm the only one who knows your heart که من تنها کسی ام که قلب تورو میشناسه

Only girl in the world تنها دختر در دنیا

Like I'm the only one that's in command مثل تنها کسی که توش مشترک هستیم

'Cause I'm the only one who understands چون من تنها کسیم که درک میکنه (میفهمه)

How to make you feel like a man, yeah که چطور یه مرد رو درک کنه آره

Want you to make me feel like I'm the only girl in the world میخوام کاری کنی احساس کنم تنها دختر توی این دنیا منم

Like I'm the only one that you'll ever love که من اونی ام که تو همیشه دوسش داشتی

Like I'm the only one who knows your heart که من تنها کسی ام که قلب تورو میشناسه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Only one تنها (دختر)

Want you to take it like a thief in the night می خواهم اون رو مثل دزدی در شب بگیری

Hold me like a pillow منو مثل یک بالش (در بغلت) نگه دار

Make me feel light به من احساس روشنی بده

Baby, I'll tell you all my secrets that I'm keeping عزیزم، من تمام راز هایی که دارم رو بهت میگم

You can come inside میتونی بیای داخل

And when you enter, you ain't leaving و وقتی وارد شدی، دیگه نمیری بیرون

Be my prisoner for the night, ooh همین شب رو زندانی (اسیر) من باش، اووه

Want you to make me feel like I'm the only girl in the world میخوام کاری کنی احساس کنم تنها دختر توی این دنیا منم

Like I'm the only one that you'll ever love که من اونی ام که تو همیشه دوسش داشتی

Like I'm the only one who knows your heart که من تنها کسی ام که قلب تورو میشناسه

Only girl in the world تنها دختر در دنیا

Like I'm the only one that's in command مثل تنها کسی که توش مشترک هستیم

'Cause I'm the only one who understands چون من تنها کسیم که درک میکنه (میفهمه)

How to make you feel like a man, yeah که چطور یه مرد رو درک کنه آره

Want you to make me feel like I'm the only girl in the world میخوام کاری کنی احساس کنم تنها دختر توی این دنیا منم

Like I'm the only one that you'll ever love که من اونی ام که تو همیشه دوسش داشتی

Like I'm the only one who knows your heart که من تنها کسی ام که قلب تورو میشناسه

Only one تنها (دختر)

متن آهنگ Only Girl (In The World) از Rihanna

Take me for a ride, ride منو ببر برای روندن،روندن

Oh, baby, take me high, high اوه،عزیزم،منو مست کن،مست

Let me make you rise, rise بزار ببرمت بالا،بالا

Oh, make it last all night, night اوه،بسازش کل شبو،شب

Take me for a ride, ride منو ببر برای روندن،روندن

Oh, baby, take me high, high اوه،عزیزم،منو مست کن،مستLet me make you rise, rise بزار ببرمت بالا،بالا

Make it last all night بسازش اخر همه شبا

Want you to make me feel like I'm the only girl in the world میخوام کاری کنی احساس کنم تنها دختر توی این دنیا منم

Like I'm the only one that you'll ever love که من اونی ام که تو همیشه دوسش داشتی

Like I'm the only one who knows your heart که من تنها کسی ام که قلب تورو میشناسه

Only girl in the world تنها دختر در دنیا

Like I'm the only one that's in command مثل تنها کسی که توش مشترک هستیم

'Cause I'm the only one who understands چون من تنها کسیم که درک میکنه (میفهمه)

How to make you feel like a man, yeah که چطور یه مرد رو درک کنه آره

Want you to make me feel like I'm the only girl in the world میخوام کاری کنی احساس کنم تنها دختر توی این دنیا منم

Like I'm the only one that you'll ever love که من اونی ام که تو همیشه دوسش داشتی

Like I'm the only one who knows your heart که من تنها کسی ام که قلب تورو میشناسه

Only one تنها (دختر)

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background