دانلود + متن آهنگ Love On The Brain از Rihanna

- 1671 👁And you got me like oh translate What you want from me? translate (What you want from me?) translate And I tried to buy your pretty heart translate But the price too high translate Baby you got me like oh translate You love when I fall apart translate (Fall apart) translate So you can put me together translate And throw me against the wall translate Baby you got me like ah, ah translate Don't you stop loving me translate (Loving me) translate Don't quit loving me translate (Loving me) translate Just start loving me translate (Loving me) translate Oh, and babe I'm fist fighting with fire translate Just to get close to you translate Can we burn something babe? translate And I run for miles just to get a taste translate Must be Love On The Brain translate

That's got me feeling this way translate (Feeling this way) translate It beats me black and blue but it fucks me so good translate And I can't get enough translate Must be Love On The Brain, yeah translate And it keeps cursing my name translate (Cursing my name) translate No matter what I do translate I'm no good without you translate And I can't get enough translate Must be Love On The Brain translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Then you keep loving me translate Just love me, yeah, just love me translate All you need to do is love me, yeah translate Got me like ah-ah-ah-ow translate I'm tired of being played like a violin translate What do I gotta do to get in your motherfuckin' heart? translate Baby you got me like I-i-i-i-i-i-i-i-i-hiii, woo I-i-i-i-i-i-i-i-i-hiii translate Don't you stop loving me translate (Loving me) translate Don't quit loving me translate (Loving me) translate Just start loving me translate (Loving me) translate Oh, and babe I'm fist fighting with fire translate Just to get close to you translate Can we burn something babe? translate And I run for miles just to get a taste translate

Must be Love On The Brain translate That's got me feeling this way translate (Feeling this way) translate It beats me black and blue translate But it fucks me so good translate And I can't get enough translate Must be Love On The Brain translate And it keeps cursing my name translate (Cursing my name) translate No matter what I do translate I'm no good without you translate And I can't get enough translate Must be Love On The Brain translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود

320
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه