متن آهنگ Don't Stop The Music از Rihanna

- Woman: The Collection 2008

- 78 👁Please Don't Stop The Music translate Please Don't Stop The Music translate Please Don't Stop The Music translate Please Don't Stop The Music translate It's gettin late translate I'm making my way over to my favorite place translate I gotta get my body moving shake the stress away translate I wasn't looking for nobody when you looked my way translate Possible candidate, yeah translate Who knew translate That you'd be up in here lookin like you do translate You're makin' stayin' over here impossible translate Baby, I must say your aura is incredible translate If you dont have to go, don't translate Do you know what you started? I just came here to party translate But now we're rockin' on the dance floor acting naughty translate Your hands around my waist, just let the music play translate We're hand in hand, chest to chest, and now we're face to face translate I wanna take you away translate Let's escape into the music, DJ, let it play translate I just can't refuse it, like the way you do this, keep on rockin to it translate Please don't stop the, please Don't Stop The Music translate I wanna take you away translate Let's escape into the music, DJ, let it play translate I just can't refuse it, like the way you do this, keep on rockin to it translate Please don't stop the, please don't stop translate Please Don't Stop The Music translate Baby, are you ready? 'Cause its getting close translate

Don't you feel the passion ready to explode translate What goes on between us, no one has to know translate This is a private show, oh translate Do you know what you started? I just came here to party translate But now we're rockin' on the dance floor acting naughty translate Your hands around my waist, just let the music play translate We're hand in hand, chest to chest, and now we're face to face translate I wanna take you away translate Let's escape into the music, DJ, let it play translate I just can't refuse it, like the way you do this, keep on rockin to it translate Please don't stop the, please Don't Stop The Music translate I wanna take you away translate Let's escape into the music, DJ, let it play translate I just can't refuse it, like the way you do this, keep on rockin to it translate Please don't stop the, please don't stop translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Please Don't Stop The Music translate Mama se, mama sa, mama-coo-sa translate Mama se, mama sa, mama-coo-sa translate Mama se, mama sa, mama-coo-sa translate Mama se, mama sa, mama-coo-sa translate Please Don't Stop The Music translate Mama se, mama sa, mama-coo-sa translate Mama se, mama sa, mama-coo-sa translate Mama se, mama sa, mama-coo-sa translate Mama se, mama sa, mama-coo-sa translate Please Don't Stop The Music translate Please Don't Stop The Music translate I wanna take you away translate Let's escape into the music, DJ, let it play translate I just can't refuse it, like the way you do this, keep on rockin to it translate Please don't stop the, please Don't Stop The Music translate I wanna take you away translate Let's escape into the music, DJ, let it play translate I just can't refuse it, like the way you do this, keep on rockin to it translate Please don't stop the, please don't stop translate

Please Don't Stop The Music translate Mama se, mama sa, mama-coo-sa translate Mama se, mama sa, mama-coo-sa translate Mama se, mama sa, mama-coo-sa translate Mama se, mama sa, mama-coo-sa translate Please Don't Stop The Music translate Mama se, mama sa, mama-coo-sa translate Mama se, mama sa, mama-coo-sa translate Mama se, mama sa, mama-coo-sa translate Mama se, mama sa, mama-coo-sa translate Please Don't Stop The Music translate Mama se, mama sa, mama-coo-sa translate Mama se, mama sa, mama-coo-sa translate Mama se, mama sa, mama-coo-sa translate Mama se, mama sa, mama-coo-sa translate Please Don't Stop The Music translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه