تصویر آهنگ Disturbia از Rihanna

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Disturbia از Rihanna

آلبوم: Good Girl Gone Bad

👁 ١١١٣Bum *** be-dum, *** bum be-dum *** (What's wrong with me?) translate

Bum *** be-dum, *** bum be-dum *** (Why do I feel like this?) translate

Bum *** be-dum, *** bum be-dum *** (I'm going crazy now) translate

Bum *** be-dum, *** bum be-dum bum translate

No more gas, in the red سوختی نمونده چراغش قرمز شده

Can't even get it started حتی نمیشه شروعش کرد

Nothing heard, nothing said چیزی شنیده نمیشه گفته نمیشه

Can't even speak about it حتی نمیشه دربارش حرف زد

All my life on my head همه ی زندگیم توی سرم

Don't want to think about it نمیخوام دربارش فکر کنم

Feels like I'm going insane, yeah احساس میکنم دارم دیوونه میشم

It's a thief in the night to come and grab you یه دزده که توی شب میاد و تو رو گیر میندازه

It can creep up inside you and consume you میخزه داخلت و تو رو از پا در میاره

A disease of the mind, it can control you یه بیماری ذهنی میتونه کنترلت کنه

دانلود آهنگ Disturbia از Rihanna

It's too close for comfort برای راحتی زیادی نزدیکه

Put on your brake lights چراغ خطرتو روشن کن

You're in the city of wonder تو توی شهر عجایبی

Ain't gon' play nice قرار نیست درست بازی کنه

Watch out, you might just go under مراقب باش ممکنه زیر گرفته شی

Better think twice بهتره دوباره فکر کنی

Your train of thought will be altered قطار افکارت هشدار داده میشن

So if you must falter, be wise پس اگه باید گیر بیوفتی هشیار باش

Your mind is in Disturbia ذهنت توی اشفتگیه

It's like the darkness is the light مثل تاریکی توی روشناییه

Disturbia اشفتگی

Am I scaring you tonight? (Your mind is in) امشب دارم میترسونمت؟(ذهنت توی)

Disturbia اشفتگی

Ain't used to what you like به چیزی که علاقه داری عادت نداره

Disturbia, Disturbia اشفتگی اشفتگی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Bum *** be-dum, *** bum be-dum bum translate

Bum *** be-dum, *** bum be-dum bum translate

Bum *** be-dum, *** bum be-dum bum translate

Bum *** be-dum, *** bum be-dum bum translate

Faded pictures on the wall عکسای محو شده روی دیوار

It's like they talkin' to me انگار دارن باهام حرف میزنن

Disconnected, no one calls اتصال قطع شده کسی تماس نمیگیره

The phone don't even ring تلفن حتی زنگ نمیخوره

I gotta get out or figure this *** out یا باید برم بیرون یا ازش سر در بیارم

It's too close for comfort, oh برای راحتی زیادی نزدیکه

It's a thief in the night to come and grab you یه دزده که توی شب میاد و تو رو گیر میندازه

It can creep up inside you and consume you میخزه داخلت و تو رو از پا در میاره

A disease of the mind, it can control you یه بیماری ذهنی میتونه کنترلت کنه

I feel like a monster, oh احساس میکنم یه هیولام اوه

Put on your brake lights چراغ خطرتو روشن کن

You're in the city of wonder تو توی شهر عجایبی

Ain't gon' play nice قرار نیست درست بازی کنه

Watch out, you might just go under مراقب باش ممکنه زیر گرفته شی

Better think twice بهتره دوباره فکر کنی

Your train of thought will be altered قطار افکارت هشدار داده میشن

So if you must falter, be wise پس اگه باید گیر بیوفتی هشیار باش

Your mind is in Disturbia ذهنت توی اشفتگیه

It's like the darkness is the light مثل تاریکی توی روشناییه

Disturbia اشفتگی

Am I scaring you tonight? (Your mind is in) امشب دارم میترسونمت؟(ذهنت توی)

Disturbia اشفتگی

Ain't used to what you like به چیزی که علاقه داری عادت نداره

متن آهنگ Disturbia از Rihanna

Disturbia, Disturbia اشفتگی اشفتگی

Bum *** be-dum, *** bum be-dum bum translate

Bum *** be-dum, *** bum be-dum bum translate

Bum *** be-dum, *** bum be-dum bum translate

Bum *** be-dum, *** bum be-dum bum translate

Release me from this curse I'm in translate

Trying to remain tame, but I'm struggling سعی میکنم رام باقی بمونم ولی دارم دست و پا میزنم

You can't go-o-o-o-o-o نمیتونی بریI think I'm gonna oh, oh, oh, oh, oh فکر میکنم دارم اوه اوه اوه اوه اوه

Put on your brake lights چراغ خطرتو روشن کن

You're in the city of wonder تو توی شهر عجایبی

Ain't gon' play nice قرار نیست درست بازی کنه

Watch out, you might just go under مراقب باش ممکنه زیر گرفته شی

Better think twice بهتره دوباره فکر کنی

Your train of thought will be altered قطار افکارت هشدار داده میشن

So if you must falter, be wise پس اگه باید گیر بیوفتی هشیار باش

Your mind is in Disturbia ذهنت توی اشفتگیه

It's like the darkness is the light مثل تاریکی توی روشناییه

Disturbia اشفتگی

Am I scaring you tonight? (Your mind is in) امشب دارم میترسونمت؟(ذهنت توی)

Disturbia اشفتگی

Ain't used to what you like به چیزی که علاقه داری عادت نداره

Disturbia, Disturbia اشفتگی اشفتگی

Bum *** be-dum, *** bum be-dum bum translate

Bum *** be-dum, *** bum be-dum bum translate

Bum *** be-dum, *** bum be-dum bum translate

Bum *** be-dum, *** bum be-dum bum translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background