تصویر آهنگ Diamonds از Rihanna

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Diamonds از Rihanna

آلبوم: Diamonds

👁 ٢١٩٧
امتیاز ١٠.٠ از ٢ نظرShine bright like a diamond مثل یه الماس بدرخش

Shine bright like a diamond مثل یه الماس بدرخش

Find light in the beautiful sea توی دریای زیبا نور رو پیدا کن

I choose to be happy من خوشحالی رو انتخاب میکنم

You and I, you and I من و تو...

We're like Diamonds in the sky ما مثل الماسهایی در آسمان هستیم

You're a shooting star I see تو ستاره دنباله داری هستی که دیدم

A vision of ecstasy تصوری الهام آوری

When you hold me, I'm alive من زنده ام ،وقتی تو نگهم میداری

We're like Diamonds in the sky ما مثل الماسهایی در آسمان هستیم

I knew that we'd become one right away من میدونستم که ما خیلی زود یکی میشیم

دانلود آهنگ Diamonds از Rihanna

Oh, right away اوه خیلی سریع

At first sight I felt the energy of sun rays در اولین نظر ، من پرتو (درخشش) های خورشید رو حس کردم

I saw the life inside your eyes زندگی رو توی چشمای تو دیدم

So shine bright, tonight, you and I پس بدرخش، امشب، من و تو

We're beautiful like Diamonds in the sky ما زیباییم مثل الماسی در اسمان

Eye to eye, so alive چشم تو چشم ،چقدر زنده(با حس زندگی بهتره بگیم:))

We're beautiful like Diamonds in the sky ما زیباییم مثل الماسی در اسمان

Shine bright like a diamond مثل یه الماس بدرخش

Shine bright like a diamond مثل یه الماس بدرخش

Shine bright like a diamond مثل یه الماس بدرخش

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

We're beautiful like Diamonds in the sky ما زیباییم مثل الماسی در اسمان

Shine bright like a diamond مثل یه الماس بدرخش

Shine bright like a diamond مثل یه الماس بدرخش

Shine bright like a diamond مثل یه الماس بدرخش

We're beautiful like Diamonds in the sky ما زیباییم مثل الماسی در اسمان

Palms rise to the universe دستامونو به سمت جهان و کائنات بلند میکنیم

As we, moonshine and molly دستامونو به درحالی که شراب مینوشیم و اکستازی مصرف میکنیم

Feel the warmth we'll never die گرما رو احساس کن، ما هیچوقت نمیمیریم

We're like Diamonds in the sky ما مثل الماسهایی در آسمان هستیم

You're a shooting star I see تو ستاره دنباله داری هستی که دیدم

A vision of ecstasy تصوری الهام آوری

When you hold me, I'm alive من زنده ام ،وقتی تو نگهم میداری

We're like Diamonds in the sky ما مثل الماسهایی در آسمان هستیم

At first sight I felt the energy of sun rays در اولین نظر ، من پرتو (درخشش) های خورشید رو حس کردم

I saw the life inside your eyes زندگی رو توی چشمای تو دیدم

So shine bright, tonight, you and I پس بدرخش، امشب، من و تو

We're beautiful like Diamonds in the sky ما زیباییم مثل الماسی در اسمان

Eye to eye, so alive چشم تو چشم ،چقدر زنده(با حس زندگی بهتره بگیم:))

We're beautiful like Diamonds in the sky ما زیباییم مثل الماسی در اسمان

Shine bright like a diamond مثل یه الماس بدرخش

Shine bright like a diamond مثل یه الماس بدرخش

متن آهنگ Diamonds از Rihanna

Shine bright like a diamond مثل یه الماس بدرخش

We're beautiful like Diamonds in the sky ما زیباییم مثل الماسی در اسمان

Shine bright like a diamond مثل یه الماس بدرخش

Shine bright like a diamond مثل یه الماس بدرخش

Shine bright like a diamond مثل یه الماس بدرخش

We're beautiful like Diamonds in the sky ما زیباییم مثل الماسی در اسمان

Shine bright like a diamond مثل یه الماس بدرخشShine bright like a diamond مثل یه الماس بدرخش

Shine bright like a diamond مثل یه الماس بدرخش

So shine bright, tonight, you and I پس بدرخش، امشب، من و تو

We're beautiful like Diamonds in the sky ما زیباییم مثل الماسی در اسمان

Eye to eye, so alive چشم تو چشم ،چقدر زنده(با حس زندگی بهتره بگیم:))

We're beautiful like Diamonds in the sky ما زیباییم مثل الماسی در اسمان

Shine bright like a diamond مثل یه الماس بدرخش

Shine bright like a diamond مثل یه الماس بدرخش

Shine bright like a diamond مثل یه الماس بدرخش

Shine bright like a diamond مثل یه الماس بدرخش

Shine bright like a diamond مثل یه الماس بدرخش

Shine bright like a diamond مثل یه الماس بدرخش

Shine bright like a diamond مثل یه الماس بدرخش

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

user avatar
میلاد
 
0
mamnoon babat site khobeton
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background