تصویر آهنگ Desperado از Rihanna

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Desperado از Rihanna

آلبوم: ANTI

👁 ٣٤١٠
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرDesperado, sitting in an old Monte Carlo دسپرادو،توی یه ماشین منته کارلو قدیمی نشسته

A man whose heart is hollow مردی که قلبش خالیه

Take it easy, I'm not tryna go against you اسون بگیر،من سعی ندارم علیه تو کاری بکنم

Actually, I'm going with you راستش میخوام باهات بیام

Gotta get up out of *** and you ain't leaving me behind باید ازینجا بلند شیم بریم و تو قرار نیست منو ولم کنی

I know you won't, 'cause we share common interests میدونم که نمیکنی، چون ما سلایق مشترکی داریم

You need me, there ain't no leaving me behind تو بهم نیاز داری، هیچ رها کردنی در کار نیست

دانلود آهنگ Desperado از Rihanna

Never, no, no, just want out of here هیچ وقت ،نه،نه فقط میخوام از اینجا بریم

Yeah, once I'm gone, ain't no going back اره،وقتی رفتم، هیچ برگشتی در کار نیست

If you want we could be runaways, running from any sight of love اگر تو بخواهی ما می توانستیم بگریزیم، گریختن از هر نمای دلبستگی ( عشق )

Yeah, yeah, there ain't nothing, there ain't nothing *** for me اره ، اره، هیچی اونجا نیست،اینجا هیچ چیزی برای من نیست،

There ain't nothing *** for me anymore این جا دیگه چیزی برای من نمونده

But I don't wanna be alone ولی من نمیخوام تنها باشم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Desperado, sitting in an old Monte Carlo دسپرادو،توی یه ماشین منته کارلو قدیمی نشسته

We've both had our hearts broke ما هر دو قلبمون شکسته

Take it easy, I'm not trying to go against you اسون بگیر، من سعی ندارم علیه تو کاری بکنم

I can be a lone wolf with ya من می توانم با تو یک گرگ تنها باشم

Gotta get up out of *** and you ain't leaving me behind باید ازینجا بلند شیم بریم و تو قرار نیست منو ولم کنی

I know you won't, 'cause we share common interests میدونم که نمیکنی، چون ما سلایق مشترکی داریم

You need me, there ain't no leaving me behind تو بهم نیاز داری، هیچ رها کردنی در کار نیست

Never, no, no, both want out of here هیچوقت، نه،نه جفتمون میخوایم ازینجا بریم

Yeah, once we're gone, ain't no going back translate

If you want, we could be runaways, running from any sight of love اگه بخوای میتونیم فراری باشیم،از هر چیزی مربوط به عشق فرار کنیم

Yeah, yeah, there ain't nothing, there ain't nothing *** for me اره ، اره، هیچی اونجا نیست،اینجا هیچ چیزی برای من نیست،

There ain't nothing *** for me anymore این جا دیگه چیزی برای من نمونده

I don't wanna be alone من نمیخوتم تنها باشم

متن آهنگ Desperado از Rihanna

Dear Desperado نا امیدی، عزیزم

Yeah, I don't wanna be alone اره من نمیخوام تنها باشم

Dear Desperado نا امیدی، عزیزم

Yeah, I don't wanna be alone اره من نمیخوام تنها باشمIf you want, we could be runaways, running from any sight of love اگه بخوای میتونیم فراری باشیم،از هر چیزی مربوط به عشق فرار کنیم

Yeah, yeah, there ain't nothing, there ain't nothing *** for me اره ، اره، هیچی اونجا نیست،اینجا هیچ چیزی برای من نیست،

There ain't nothing *** for me anymore این جا دیگه چیزی برای من نمونده

But I don't wanna be alone ولی من نمیخوام تنها باشم

If you want, we could be runaways, running from any sight of love اگه بخوای میتونیم فراری باشیم،از هر چیزی مربوط به عشق فرار کنیم

Yeah, yeah, there ain't nothing, there ain't nothing *** for me اره ، اره، هیچی اونجا نیست،اینجا هیچ چیزی برای من نیست،

There ain't nothing *** for me anymore این جا دیگه چیزی برای من نمونده

But I don't wanna be alone ولی من نمیخوام تنها باشم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background