تصویر آهنگ Right Here Waiting از Richard Marx

متن و ترجمه آهنگ Right Here Waiting از Richard Marx

آلبوم: Ballads

👁 ٢٠٤Oceans apart, day after day translate

And I slowly go insane translate

I hear your voice on the line translate

But it doesn't stop the pain translate

If I see you next to never translate

How can we say forever? translate

Wherever you go, whatever you do هرجا که بری، هر کاری که بکنی

I will be Right Here Waiting for you همین جا منتظر تو میمونم

Whatever it takes or how my heart breaks translate

I will be Right Here Waiting for you همین جا منتظر تو میمونم

I took for granted, all the times translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

That I thought would last somehow translate

I hear the laughter, I taste the tears translate

But I can't get near you now translate

Oh, can't you see it, baby اوه... نمیتونی ببینی عزیز من

You've got me going crazy تو من رو دیوونه کردی

Wherever you go, whatever you do هرجا که بری، هر کاری که بکنی

I will be Right Here Waiting for you همین جا منتظر تو میمونم

Whatever it takes or how my heart breaks translate

I will be Right Here Waiting for you همین جا منتظر تو میمونم

I wonder how we can survive چطور میتونیم زنده بمونیم

متن آهنگ Right Here Waiting از Richard Marx

This romance در این داستان عاشقانه

But in the end if I'm with you ولی اگر در آخر با تو باشم

I'll take the chance شانسم را امتحان میکنمOh, can't you see it, baby اوه... نمیتونی ببینی عزیز من

You've got me going crazy تو من رو دیوونه کردی

Wherever you go, whatever you do هرجا که بری، هر کاری که بکنی

I will be Right Here Waiting for you همین جا منتظر تو میمونم

Whatever it takes or how my heart breaks translate

I will be Right Here Waiting for you همین جا منتظر تو میمونم

Waiting for you translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background