تصویر آهنگ Roozaye Delgir از رضا یزدانی

متن آهنگ Roozaye Delgir از رضا یزدانی

آلبوم: Doel Dar Ayeneh

👁 ٤١توی این روزای دلگیر می خوام بیام کنار تو بشینم

توی چشمات زل بزنم و همه ی روزای خوبو باز ببینم

آخه چشمات رنگ دریاست منو می بره به اوج ابرا

واسه من یه معجزه ای، واسه این مرد تنها

واسه ترسام جون پناهی

واسه زخمام، یه مرهم

توی شبهام ، خورشیدی

بهم بتاب، خیلی سردم

با من بمون تا ته دنیا

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

بذار شبام از تو نور بگیره

با من بمون، خیلی تنهام

نذار صدام تو گلوم بمیره

توی این روزای دلگیر می خوام بیام کنار تو بشینم

توی چشمات زل بزنم و همه ی روزای خوبو باز ببینم

آخه چشمات رنگ دریاست، منو میبره به اوج ابرا

واسه من یه معجزه ای، واسه این مرد تنها

واسه ترسام جون پناهی

متن آهنگ Roozaye Delgir از رضا یزدانی

واسه زخمام یه مرهم

توی شبهام، مهتابی

بهم بتاب، خیلی سردمبا من بمون تا ته دنیا

بذار شبام از تو نور بگیره

با من بمون، خیلی تنهام

نذار صدام تو گلوم بمیره

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background