تصویر آهنگ Mitarsam Az Farar از رضا یزدانی

متن آهنگ Mitarsam Az Farar از رضا یزدانی

آلبوم: Darham (The Mixed)

👁 ٤١باز اومدي و من تنها با حال زار

جنگو شروع نکن روي سرم نبار

آژير قرمزو روي لبت نکش

هي جيغ تر نزن چند سال آزگار

تو سنگرم خوشم بيرون نکش منو

از جنگ تن به تن ميترسم از فرار

ميترسم از عذاب موهاتو وا نکن

ميپيچه تو تنم اين موج انفجار

اين سرفه هاي من هي اود ميکنه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

اون عطر لعنتيت اين بوي موندگار

زول ميزني به من از چشمي تفنگ

من مات اين نگاه دستت رو تير بار

خط مقدمو ميدون مينو من

جون ميدم آخرش تو اين همه غبار

لبخند ميزني توي اتاق جنگ

من پرچم سفيد من رو به اهتزاز

باز اومدي و من تنها با حال زار

متن آهنگ Mitarsam Az Farar از رضا یزدانی

جنگو شروع نکن روي سرم نبار

آژير قرمزو روي لبت نکشهي جيغ تر نزن چند سال آزگار

تو سنگرم خوشم بيرون نکش منو

از جنگ تن به تن ميترسم از فرار

ميترسم از عذاب موهاتو وا نکن

ميپيچه تو تنم اين موج انفجار

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background