تصویر آهنگ Dastaye To Kojast از رضا یزدانی

متن آهنگ Dastaye To Kojast از رضا یزدانی

آلبوم: Darham (The Mixed)

👁 ٣٦دستاي تو کجاست

بين رديف صندلي هاي تو سينما

يا کافه هاي دودي سيگار و بي کسي

صد سال کاغذي گذشت و تو مبهمي

تاريکي و به ساعت با من نميرسي

دستاي تو کجاست

بين رديف صندلي هاي تو سينما

يا کافه هاي دودي سيگار و بي کسي

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

صد سال کاغذي گذشت و تو مبهمي

تاريکي و به ساعت با من نميرسي

دستاي تو کجاست پشت هزار توي گم پس کوچه هاي شهر

يا ازدهام تاکسي و مسافراي خاص

فواره هاي آبي پارک قديميو

متروکه هاي خاکي شهر بي آفتاب

هر فصل بي تو دوره قرن نگفتنه

متن آهنگ Dastaye To Kojast از رضا یزدانی

دستاي تو کجاي شکستنه منه

نفرين روزگارمو باور نميکنمتا زنده هستمو خيال تو باقيه

اين جستوجو تا نا کجا با منه

گرچه دوباره ديدن تو اتفاقيه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background