تصویر آهنگ بیدارم نکن از رضا یزدانی

متن آهنگ بیدارم نکن از رضا یزدانی

آلبوم: Darham (The Mixed)

Bidaram Nakon

👁 ٤٧بگو چرا عکسات بهم نمیخندن

درا رو به روم میبندن من میمونم تو سرما

میدونم همه چی از اول اشتباه بود

وجودت برام مثل خواب بود بیدارم نکن

هر روز پاکت میکنم اما فرداش پر رنگ تری

هرشب نگران اینم که فردا از پیشم بری

این مرد

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

چند سال پیش مرده بود

ترانه ای نخونده بود

ساز نمیزد

تو اومدی و من زنده شد

به جوهر آغشته شد

دفتر من

دارم دیوونه میشم ای کاش از ذهنم بری

متن آهنگ بیدارم نکن از رضا یزدانی

هر شب به قرصام میگم فراموشی یادم بدین

خسته شدمخسته شدم.

منو بیدار نکن از این رویا

نمیخوام ببینم حقیقت دنیا

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background