تصویر آهنگ بی غروب از رضا یزدانی

متن آهنگ بی غروب از رضا یزدانی

آلبوم: Doel Dar Ayeneh

Bi Ghoroob

👁 ٤٤خورشید و بیخیال ، تو بی غروب باش

همیشه عاشقم ، همیشه خوب باش

توو فصل های تو ، غیر از بهار نیست

جز تو ستاره ای ، دنباله دار نیست

از دست های تو ، پل میزنم به شهر

هیچوقت قبل خواب ، نسپر منو به قبر

بارونیه هوا ، تو فکر پرسه باش

از چتر دلخوری منو ببر به جاش

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

خورشید و بیخیال ، تو بی غروب باش

همیشه عاشقم ، همیشه خوب باش

توو فصل های تو ، غیر از بهار نیست

جز تو ستاره ای ، دنباله دار نیست

تو گریه می کنی ، سد هارو پر کنی

لبخند می زنی ، منو ترور کنی

من اسکیمو شدم ، آغوش تو کجاست

متن آهنگ بی غروب از رضا یزدانی

آغوش تو فقط ، رو خط استواست

خورشید و بیخیال ، تو بی غروب باشهمیشه عاشقم ، همیشه خوب باش

توو فصل های تو غیر از بهار نیست

جر تو ستاره ای ، دنباله دار نیست

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background