تصویر آهنگ Atash Bas از رضا یزدانی

متن آهنگ Atash Bas از رضا یزدانی

آلبوم: Darham (The Mixed)

👁 ٤٢منو ببر به اون روزايي که جهان هنوز به اسلحه عادت نکرده بود

روزايي که هنوز کسي به جرم عشق مردي و به دوئل دعوت نکرده بود

به اون زمونه اي که تو خيابونا هر شب نمايش قتل و ترور نبود

به روزگاري که شقيقه ي جهان زير تپانچه يه ديکتاتور نبود

تو روزگار خون منتظرم نمون ساعتارو ببر به لحظه هاي شاد

قرار ما دوتا يه کافه تو شب شکست نازيا تو استالينگراد

با من شريک شو تو خوابي که خدا کبريت اولين باروتو فوت کرد

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

منو ببر به اون لحظه که راديو با اشک شوق گفت هيتلر سقوط کرد

از قلعه ي نرون از قصر آلکاپون از قصر جان لنون راه فرار نيست

هرجا فشنگ هست توپ و تفنگ هست

هرجا که جنگ هست عشقي تو کار نيست

آتش بس بده مرگو شکست بده

تابوتو پس بده قبرستونا پرن

متن آهنگ Atash Bas از رضا یزدانی

ما هر دو عابريم امشب مسافريمحاضر شو تا بريم به روياهاي من

تو عصري که هنوز کوچه ها خاکين

با من قدم بزن رو فرش قرمزا

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background