تصویر آهنگ Ghors-e Mah-e Khooni از رضا صادقی

متن آهنگ Ghors-e Mah-e Khooni از رضا صادقی
اگه لب های تو تشنه هست دل تو شبیه دریاست

تو چی کار کردی که آب هم شده مدیون تو عباس

واسه ی کشتی عالم، شده ناخدا ابولفضل

دل دریا خون انگار، یکی گفته یا ابولفضل

یا ابولفضل

یا ابولفضل

یا ابولفضل

دو تا چشماش به بیابون، نگران در انتظاره

واسه سالار شهیدا یه نفر خبر میاره

دو تا چشماش به بیابون، نگران در انتظاره

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

واسه سالار شهیدا یه نفر خبر میاره

یه علم دار و آوردن مثل قرص ماه خونی

قد سرو اش و شکستن نمی دونی نمی دونی

یه علم دار و آوردن مثل قرص ماه خونی

قد سرو اش و شکستن نمی دونی نمی دونی

یه علم دار و آوردن که دیگه نفس نداره

مث عباس قیافه اش، ولی دو تادست نداره

یا ابولفضل

یا ابولفضل

متن آهنگ Ghors-e Mah-e Khooni از رضا صادقی

یا ابولفضل

اگه لب های تو تشنه هست دل تو شبیه دریاست

تو چی کار کردی که آب هم شده مدیون تو عباسواسه ی کشتی عالم، شده ناخدا ابولفضل

دل دریا خون انگار، یکی گفته یا ابولفضل

یا ابولفضل

یا ابولفضل

یا ابولفضل

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background