تصویر آهنگ ادعا از رضا صادقی

متن آهنگ ادعا از رضا صادقی

آلبوم: Hamin (That`s It!)

Eddea

👁 ٥٨از همه دنیا میشه دل بریدو

تمام زندگی رو آتیش کشیدو

تنها تو رو داشت و به لحظه خو کرد

دست تمام زندگی رو رو کرد

مثل دوباره بودنای تازه

یه حس خوب کشف حل رازه

سرخوش لبخند خدای خوبم

تازگی طلوع بی غروبم

من نه میخوام نه می تونم تو رو از یاد ببرم

با تو هر لحظه به لحظه خوبمو عاشق ترم

تو پر و بال *** نازنین حال منی

با تو حتی میتونم بی بال و پر هم بپرم

من نه میخوام نه میتونم تو رو از یاد ببرم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

با تو هر لحظه به لحظه خوبمو عاشق ترم

تو پر و بال *** نازنین حال منی

با تو حتی می تونم بی بال و پر هم بپرم

تلخی روز و روزگار تار و

خم نشدن تو فصل بی بهار و

با تو فقط میشه که ساده طی کرد

گله ی بی مغز حسودو هی کرد

شعر و شعور و شب پر ترانه

خنده ی بی منت و بی بهانه

تنها توی نگاه تو صدا کرد

با تو فقط میشه که ادعا کرد

من نه میخوام نه میتونم تو رو از یاد ببرم

با تو هر لحظه به لحظه خوبمو عاشق ترم

متن آهنگ ادعا از رضا صادقی

تو پر و بال *** نازنین حال منی

با تو حتی میتونم بی بال پر هم بپرم

من نه میخوام نه میتونم تو رو از یاد ببرم

با تو هر لحظه به لحظه خوبمو عاشق ترمتو پر و بال *** نازنین حال منی

با تو حتی میتونم بی بال پر هم بپرم

من نه میخوام نه میتونم تو رو از یاد ببرم

با تو هر لحظه به لحظه خوبمو عاشق ترم

تو پر و بال *** نازنین حال منی

با تو حتی میتونم بی بال پر هم بپرم

من نه میخوام نه میتونم...

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background