تصویر آهنگ بگو کجایی از رضا صادقی

دانلود + متن آهنگ بگو کجایی از رضا صادقی

Begoo Kojaei

👁 ٦٥به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو

سپیده دم آیم، مگر تو را جویم، بگو کجایی

نشان تو گه از زمین گاهی از آسمان جویم

ببین چه بی پروا ره تو می پویم، بگو کجایی

دانلود آهنگ بگو کجایی از رضا صادقی

کی رود رخ ماهت از نظرم، نظرم

به غیر نامت کی نام دگر ببرم

اگر تو را جویم، حدیث دل گویم، بگو کجایی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی

فتاده ام از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی

یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من

دگر چه پرسی ز حال من

تا هستم من اسیر کوی توام، در آرزوی توام

اگر تو را جویم، حدیث دل گویم، بگو کجایی

متن آهنگ بگو کجایی از رضا صادقی

به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی

فتاده ام از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهیاگر تو را جویم، حدیث دل گویم، بگو کجایی

به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو

کجایی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background