متن آهنگ Shahede Dard از رضا پیشرو 7ganeh

- 161 👁؛[همخوان]؛ تو دنیایه رنگیه تو تلخی نبود ... اووو اووو خدا بود و رنگین کمون نشون دادی قصره درون رو به من عاشقتم نشون دادی قصره درونو به من شاهده درد ؛[قسمت اول]؛ چشمایه تو شهره منه نگاهم به لبت همه چی بده اگه منجمد شه قلبه گرمت حواسم جمع جمع به روزایه تلخ و نحسه تو مثه نوته نوازنده کردی دردو لمسش وقتی مشکل تو اخمه من یا یه حرفه بده می خوام آرومت کنم و بکشم دس به سرت تو همونی که می خواد پا به پایه من به جنگه شاعرانه حرف بزنه با صدای نبض لسه با خنده حله ما میریم به سمته سطح صحنه بعد ذره ذره میرسیم به سقفه صحنه واسه زجره گنجه که هی میریم سمته مغرب، سمت مشرق وظیفه مون قتله مرگه ؛[پیش همخوان]؛ پس نگو اگه اگه اگه عشق فرزانه تو قلبه قلبه منه

پس نگو اگه اگه اگه اسمت همواره رو لبه منه ؛[همخوان]؛ تو دنیایه رنگیه تو تلخی نبود... اووو اووو خدا بود و رنگین کمون نشون دادی قصر درونو به من عاشقتم نشون دادی قصر درونو به من شاهده درد ( من از خدا خواسم اونم تورو به من داد) ؛[قسمت دوم]؛ شب عمله جراحی تو و ادامه عدالت download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
زیره بارون چه زیبا بود مجزه ی خداوند تو زنده موندی داشتم حسه خوبی رفتیم خونه مامانه من اوله غصه بودیم چشه من و تو هیولا بود می دید همون جا نمی ریم تو همون خواب نمی دیم به خزون باج تو گلوم باد میکردم تو منو ببخش من دوست دارم به همه بگم که ؛[پل]؛ معجزه معجزه تویی عشقه اول و آخره من همدم و باور منه عشقه اول و آخره من همدم و باور منه ؛[پیش همخوان]؛

پس نگو اگه اگه اگه اسمه فرزانه تو قلبه قلبه منه پس نگو اگه اگه اگه اسمت همواره رو لبه منه پس نگو اگه اگه اگه پس نگو اگه اگه اگه اسمت همواره رو لبه منه پس نگو اگه اگه اگه پس نگو اگه اگه اگه ؛[قسمت پایانی]؛ بزار خیلیا اینو بشنون شاید باید اینو می گفتم ؛[همخوان]؛ تو دنیایه رنگیه تو تلخی نبود... اووو اووو خدا بود و رنگین کمون نشون دادی قصره درون رو به من عاشقتم نشون دادی قصره درونو من شاهده درد download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه