تصویر آهنگ My City از رضا پیشرو

دانلود + متن آهنگ My City از رضا پیشرو

آلبوم: Rail, Vol. 1

👁 ٣١٢٠
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظراون روزا.

اون روزا هیچوقت نمیاد

خیلی خوب یادمه

خیلی کوچیک بودم

یه ستاره ی دنباله دار دیدم

بابام گفت آرزو کن

واقعاً آرزو کردم

این روزا یاد و خاطرات اون روزا همرام میاد

صدای زنگ مدرسه و شلاق میاد

شهر من حس امنیت میداد مثل بادیگارد

تاب بازی تا هفت سالگی چقدر حال میداد

دانلود آهنگ My City از رضا پیشرو

با یه اسلحه تنهام بزار

میخوام هر روز به آینه شلیک کنم

من نفرین شدم کبریت شدم

پرسپکتیومو حفظ میکنم

نمیخوام هندیش کنم یادمه پنج سالم بود

توی خونه یه اتاقه بودیم

زمستونا بود سرما بدجور و شبا لرزون

تو حیاط خونه مردم برای دستشویی رفتن صف میبستن

وقتی میرفتی بیرون هرچی توی خونه بود و کف میرفتن

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

رو خروس لاری شرط میبستن

همش دعوا و سر شکستن

یه مرد اون گوشه نشسته و فقط تو فکرشه گنجو کندن

هرویین هوییه

هرویین اهم متر

هرویین نقشه ی گنج نه متر

از این تپه تپه ی بعد با هم

تنها این هفته نیومد هفته ی بعد چرا به من بر نگشت

گفتش سه شنبه میامو من هر روز تو سه شنبه ام فقط

دوم دبستان بودم از مدرسه به سمت خونه

به سرم فریاد میکشید دستمال کاغذی نرمه کوشش

دادم یه سر تکون و رفتم

بعد اومد سمتم و شروع کرد کتک زدن

بازم کاغذم افتاد رو منو بلندم کرد

این روزا یاد و خاطرات اون روزا همرام میاد

صدای زنگ مدرسه و شلاق میاد

شهر من حس امنیت میداد مثل بادیگارد

تاب بازی تا هفت سالگی چقدر حال میداد

ایستادم توی مزرعه گندم

بیست و چهار بار در روز بود سمت راست قلبم

متن آهنگ My City از رضا پیشرو

میبینم گرمم میشه لبخند میزنه با صندل راه میره صداشو میشنوم

مغزم وا میشه قلباً تو رحمت قدماش غرقمو در امان هستم

با اینکه تو اوج هیجان محوم

پادشاه خاک بدون اینکه متوجه شم منو کشت و زنده کرد

بیدار که شدم محکم بودم

مثل پتک و ضده ضربهگفت مشتلوق نده به هیچ دشمنی

تا مشتو هل بدم بهش

گفت چوپان تو دشت و صحرا نباید از دزد و گرگ بترسه

گفت معبد همینجاست تو اتاق من دری بازه

روبروش سرسبزترین باغ

رویای قشنگ ترین خوابه

میشه پر زد تو ریسمان

رفت خلوت ترین جا

بگه شهرم همینجاست

شهرم همین جاست

شهرم همین جاست.

شهرم همین جاست

شهرم همین جاست.

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background