تصویر آهنگ Miri Tu Lak از رضا پیشرو حصین

دانلود + متن آهنگ Miri Tu Lak از رضا پیشرو حصین

آلبوم: Miri Tu Lak

👁 ١١٦٥١
امتیاز ٨.٢ از ٣٠ نظربعضی وقتا می‌ری تو لک

می‌ذاری تو ضبط یه سی‌دی تو پک

بعدشم می‌ری تو جمع

بهت میگن اینجا لاس‌وگاس نیس

نمی‌تونی مثه پاک شاخ‌به‌شاخ شی

اما لباسام لشو بلند حتی وقتی که دارم می‌خونم رپو رومنس

چییییی

گاهی وقتا کسی پا‌به‌پام نی

هیپ‌هاپ ازم می‌گیره کام‌به‌کام بیت

الان زدی سکته کامل

در حال ارتکاب جرم دستگیر شدی با این سنو سالت

فک می‌کنی چی می‌کنه شعرو کامل

همینه اتفاقاته که ضد حاله

عین سابق دورهمیم سلطه گَریم

فک می‌کنی گرگیمو توبه کردیم

تو واسه من یه موشی که خورده پنیر

(کوچولو)

از بس تبر رو کنده زدیم

دانلود آهنگ Miri Tu Lak از رضا پیشرو حصین

مسخرم کردن از عقب درم گذاشتن رفتن هر طرف ههه

سگ شرف داره به تک‌تکون

از من

کلی فاصله داری

کورس نذار با یه فراری

بام نامه‌نگاری کن مثه کار اداریت

دنبالم باش

چون استادم داش

بهت هشدارم دادم وقتی باهمدیگه رابطه داریم

عاشق کاریم که وای‌میستیم توی جاده‌ی تاریک

نمیتونی با یه واژه باشی واسه دلداریم

مکانیک مخ سوخته‌ی متالیکتم

کاری می‌کنم با رپ تو خودت بشاشی پسر

روی کلماتم بتادین بزن

هر جمله‌ی من معروفه به کالیبر 8

باید بگازیم یه دم

شاید سه قافیه رپ کردم

نمی‌ذارم افکارم زندانی و تکراری بشن

می‌خوای منو ببینی؟؟ واسه یه سال دیگه چشم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

چون من بیزیم و می‌گذرونم یه جا دیگه وقت

جوری از سرتون میام تو که بپاشین به هم

که وقت رفتنم داشته باشین تا سه ماه دیگه تب

بعضی وقتا می‌ری تو لک

می‌ذاری تو ضبط یه سی‌دی تو پک

بعدشم می‌ری تو جمع

بهت می‌گن اینجا لاس‌وگاس نیس

نمی‌تونی مثه پاک شاخ‌به‌شاخ شی

(بکش بالا)

اما لباسام لشو بلند حتی وقتی که دارم می‌خونم رپو رومنس

گاهی وقتا کسی پا‌به‌پام نی

هیپ‌هاپ ازم می‌گیره کام‌به‌کام بیت

بعضی وقتا می‌ری تو فکر

بیداری یه تک

روزایی یه شکل

همه‌چی دایره شکل

مخت فقط پی رشد مادی

اون چیزی که تو می‌خوای رو این راندمان نی آآ

بعضی وقتا می‌ری تو شک

تا می‌ری تو جمع

با هر گهی دست می‌دی می‌ری تو جنگ

رابطه‌ها دیگه سایز پات نی

از گندهه بگیر تا اون سایز عادیش آآ

جام خوبه جام خوبه هرچی اتفاقه همیشه هم یه جورایی سر رام بوده

اه

جاش تو ریه‌هام دوده آفروده

خره خاکی‌ترین راها همه زیر پام بوده

باز تکی راهو می‌ری می‌ری تکی رارو جلو

نرسیدی بشون ولی لاشو دادی جلو

هدفاتو میگم بگو پا چی دادی گرو

حاجی هنر اینه که سینه رو عالی دادی جلو

اه

تا بوده سد راه بوده سخت با بوی سم ایده‌های بکر نو توی سر

شبا روی مود فکر با نور کم

پلنای کره جلو اف گو بوده تش

ولی اون محکمه مثه خود سنگ

متن آهنگ Miri Tu Lak از رضا پیشرو حصین

دنباله شهادته توی جنگ

سربالا سینه ور اومده روی تن

دنیارم نمی‌خواد جا فراینده پوله نقد

شبا می‌بینینش اونو شبا می‌بینینش

دوتا چشا بازه فقط نما فیلیپینه

از اونا که اگه بری بگی ته اینه

بازم همین‌جوری رارو میره تهو نمی‌بینه

این‌طوری بار اومده

هه

زده به سرشو حاله بده

اون ندوییده رارو راه اومده پ بلده بلده که راهو تا کجا اومده افتاد؟بعضی وقتا می‌ری تو لک

می‌ذاری تو ضبط یه سی‌دی تو پک

بعدشم می‌ری تو جمع

بهت می‌گن اینجا لاس‌وگاس نی

نمی‌تونی مثه پاک شاخ‌به‌شاخ شی

اما لباسام لشو بلند حتی وقتی که دارم می‌خونم رپو رومنس

گاهی وقتا کسی پا‌به‌پام نیست

هیپ‌هاپ ازم می‌گیره کام‌به‌کام بیت

چی؟؟چی گفتی؟؟چی داره برا گفتن؟

چی گفتی؟؟ هیچ چیزی بره گفتن نداره

لاش گوشت

جدی جدی شوخیای مارو جدی می‌گیری آره؟ یا جدیای مارو شوخی می‌گیری؟

جفتش جفتش جفتشو بگیر

جفتشو بگیر

جدی جدی مشکل داری آره؟

ههه

داش رضا دیگه باید کم‌کمک شروع کنیم که این هله‌هوله‌ها برن کنار

می‌دونی

ما نباشیم کی باشه؟؟؟

کی باشه؟؟

تو به من اینو بگو

(برو رد کارت)

مسخره

یه دیقه واسا گوشیم زنگ زد الو

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

user avatar
برنا باقرزنجانی
 
0
من اون چیزایی که پیشرو اون وسطا نمیگه رو نمیفهمم😐
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background