متن آهنگ Intro - Sokout از رضا پیشرو

- Pishro Singles Vol. 1

- 484 👁ميگن همه چه خوبه شيطان هيچ تسلطي بر من نداره من دنياي آبي خودمو نقاشي ميکنم و کاري به کسي هم ندارم نه .. فقط سايه مو دنبال نکن ! هيچ وقت چرا خيلي ها نا اميدن ؟؟ // من تو لحظات کمبودت با تو ميشم اون که بد بود و نارو ميزد باد و ميزد // آينه ي زندگيتو بکن صاف و بي خط نگو خيلي ها نا اميدن // من تو لحظات کمبودت با تو ميشم اون که بد بود و نارو ميزد بادو ميزد // آينه ي زندگيتو بکن صاف و بي خط نميمونيم زير ديوار // نور هنوز تو آسمونه خدا به هممون ميگه بيا اين که يکي زياد يکي کم // خودت ميخواي بشي در سفيديا سفيدن ببينم // اوو با خودت چي کار کردي ! تا چند وقت ديگه نور خورشيد ميره مياد سردي // بي خود بيراه رفتي تو آدمي از اينجا شروع کن زندگي بي حالت ني // زمين يه مدرسس با معرفت بي دردسري تو توش تا قبل سختي اما سنگامون ميشن در قلبت تنگ // امروزو ببين از آينده بعد بترس

مامان برام کاراي زيادي کرد مرسي // با تو وجود سياهيم ترکيد نگاتيو عکسا زياد ميشن قيچي // ديگه با خدام برام بيماري هم عيب ني چرا خيلي ها نا اميدن ؟؟ // من تو لحظات کمبودت با تو ميشم اون که بد بود و نارو ميزد باد و ميزد // آينه ي زندگيتو بکن صاف و بي خط نگو خيلي ها نا اميدن // من تو لحظات کمبودت با تو ميشم اون که بد بود و نارو ميزد بادو ميزد // آينه ي زندگيتو بکن صاف و بي خط يه کم دورتر از بالاي کوه من // حرف ميزنم بگو کي اونا رو گوش کرد download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
آدماي هوشمند که پوشک نمي بندن // و خوبن دوست سکوتن جلو سقوطمو گرفتن و دورتر // گفتن بايد بي کدورت از غروب عبور کرد غولاي آهنين زيادن تو دنيا // منم بدی های رو جا ميندازم تو گودال و ماه رمان نمي نويسم و تو حبابم نيستم // چرا روح من دست و پا زده انقدر تو لجن جسم // يعني باور کنم که دنيا قشنگه تو قفس چشم ؟ بري بسازي يه جزيره بغل قشم // مزنه ي دنيارم بدي هرس کشت اراده کرد ديگه زندگي شده باب من واقعا // ستاره ها رو لمس مي کنم هنگام شب چرا خيلي ها نا اميدن ؟؟ // من تو لحظات کمبودت با تو ميشم اون که بد بود و نارو ميزد باد و ميزد // آينه ي زندگيتو بکن صاف و بي خط نگو خيلي ها نا اميدن // من تو لحظات کمبودت با تو ميشم اون که بد بود و نارو ميزد بادو ميزد // آينه ي زندگيتو بکن صاف و بي خط

ميخوام اسير سکوت نشي // نري ورقات و پاره کني حرفاتو بروز ندي نيمکتا کهنه ميشن و سر همون صف // آدماي پارسال واي نميسن نه تابعي هست نه عابري مرد // من ميخوام خيابوناي واقعي تر خريدار ترکاي دستم هستي // نه تو هم مثل همه اونا غلط کردي اين نيز بگذرد يه روز نوه هامو مي بينم // خاندانم همه جا رو ميگيرن همه ي رفيقام دوستاي خدان // ما هم ميشينيم شب و روز پاي دعا اما با دستا نه با افکارم // تو درسا ميکشم هر ساعت ساعت در راه دوست بايد شاهرگ ها زد // بيداريم تا بکنن ما رم باور هر چي ميخواي تصور کن ... مال توئه ... فقط بد نباش download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه