متن آهنگ Bazam Kalan از رضا پیشرو هیچکس

- Bazam Kalan

- 155 👁ارازل برين خونهاتون بازم کلان پيچيده تو اين کوچه همه قلاف ميکنن هرچي خلاف چون گير ميده الان رقص نور داره کوچهو قرمز اما مهموني نيس که يه دافي قر بده همه متوجه ميشنو متفرق چون که تو اين جيباي ما چندتا مورد هستش بچه گربه ميشم من جلو کلان از اون بچه هاي خوبي که مامان ميشه فداش بهش فاز ميدم فکر کنه مهندسم بهش ميگم از رتبه و معدلم فازشون منم يه پسر مودب حاجي لبخند ميزننو ميگن موفق باشي وقتي دور شد که ديگه سروشو نبينه بچه ها ميگن رپرو شروع کن اينو ميخونمو يه قوطي دستم همش ببيبن ببين به من دستبند نزن داره يه صدايي مياد همه در ميرن واي همه در ميرن در گير واي گير دادن به ما تفريح مخصوصن وقتي شب ميشه داره يه صدايي مياد همه در ميرن واي همه در ميرن در گير واي گير دادن به ما تفريح مخصوصن وقتي شب ميشه رو مخمه اون ميني بوسو بردار سرکار واي دعوا دعوا تکون نخور از جات إ باشه باشه شوخي کردم

تو جيبم من چيزي نيس بخوام اين جوري دررم آره جون عمت بايد حتمأ از من يه اتو بگيري که بشي سرگرم هر شب ميگي بر گرد تا بزني دستم دست بند من رفتم آره ها ها ها ها ها تو خلوت بده من چندم من يه بشم دلقک تازه امشب نشم سوژه ات ميکنم چون وروجکم من پس اونقد ميخونم که دود از کلم بزنه بيرون بک بک کني جا اردک با فندکم بازي نکن احمق تق تق ميزني گاز ميره همه نسقن ازدم واي پليس مجبورم نزنم دررم داره يه صدايي مياد همه در ميرن download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
واي همه در ميرن در گير واي گير دادن به ما تفريح مخصوصن وقتي شب ميشه داره يه صدايي مياد همه در ميرن واي همه در ميرن در گير واي گير دادن به ما تفريح مخصوصن وقتي شب ميشه نگاه نکن پشتتو رضا چرا؟؟؟ يه کلان داره ميکنه نگاه چيزي داري پيشت؟ نه چيزي بارت ميشه؟ نه واي يه سيگاري پيشم هس تو بيکاري پيچيدم هل نشو آروم بندازش از جيبت زمين شمشادا بلندن پس ميشه پريد پاتو روش بذار رضا انگار ديگه سگ خور نه خب من قول دادم نه تو حاضرم تو گور باشم دور نندازم تشو

پاشو حاجي بيسيمو زد دررو نکنه ميخواي بري زندان نه چون ما ميخوايم پول دار بشيم با رپ فارسي تا تو خييابون راه بريم با 10 تا ماشين داره يه صدايي مياد همه در ميرن واي همه در ميرن در گير واي گير دادن به ما تفريح مخصوصن وقتي شب ميشه داره يه صدايي مياد همه در ميرن واي همه در ميرن در گير واي گير دادن به ما تفريح مخصوصن وقتي شب ميشه من در ميرم سري داش چون نميخوام بشم بازداشت چند بار بايد بگم مثل هميشه آهنگ ساز کيه؟ مهدياره پسر download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه