تصویر آهنگ Akh Delam از Raysa A-min

متن آهنگ Akh Delam از Raysa A-min

آلبوم: Akh Delam

👁 ٥٢هم دلم تنگ شده واسه تو هم نه

تا میام ولت کنم هردفعه میگم نه

میدونی اخه ازت خیر ندیدم نه

پرسیده بودی دروغ شنیدم ازت کم نه

پشت سرم حرف زیاده بخاطر تو

من دلم هزینه داده بخاطر تو

تو سوار یه اسب سفیدیو من

همه ی عمر پیاده بخاطر تو

آخ دلم

جوونیشو باخت دلم

بی مرام

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

با همه چیت ساخت دلم

آخ دلم

جوونیشو باخت دلم

بی مرام با همه چیت ساخت دلم

اینارو به یکی بگو ندونه ته دل تو چی میگذشت

اول حرفامو میدونی پس باهم میریم تهش

تهش اینه که دیگه نمیتونم هی ببخشمت و

سختمه خب چجوری به روم نیارم دروغای مسخرت و

یه کسی مثل تو که منو تو سختیا پس زد و رفت

همون روزی یه ساعتی هم که هست میزنه زیاد از سر و تهش

متن آهنگ Akh Delam از Raysa A-min

ولی واسه بقیه بلده بشه رفیق بی غل و غش

آره حرف حق تلخه یکیه طعم سر تهش

بین ما دو تا اون کیه که تا قبل مرگشم عاشقهقبل رفتنت اشک یه چشم اون یکی چشم عاشقه

آخ دلم جوونیشو باخت دلم

بی مرام با همه چیت ساخت دلم

آخ دلم جوونیشو باخت دلم

بی مرام با همه چیت ساخت دلم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background