متن آهنگ Lezgi از Rastak

آلبوم: Among Eternal Suns

👁 ٤٨Ritornello: translate

Rise in Rise up to the top translate

Men to you see on another bak translate

Rise in Rise up to the top translate

That sie the alobis all light they gut translate

Jahlingua is up to the top translate

To in see rasta Babylon handicap translate

Rise in rise up to the top translate

Babylon you will fight al drop *** flop translate

C'è solo la confusione ke regna in babylon

La gente nn se ne akkorge pensa solo a guadagnar translate

I ragazzi del ghetto si perdono a pippar translate

La poli vede il rasta kome fosse un criminal translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Babadaman again translate

Nn *** nessuna guerra santa translate

Nessuna guerra per la pace ke mi rappresenta translate

Io per la pace le mie canzoni cantaai translate

Hey yo jahlingua a te translate

Ritornello(Jahlingua) translate

Half of lives translate

In this lives translate

To much crime translate

Open your mind translate

Ritornello(Jahlingua) translate

متن آهنگ Lezgi از Rastak

Tentano di cambiare il mondo kon le loro leggi translate

Attaccano i rastaman kome fossero dei nemici translate

Affossano il ghetto yus translateA kolpi di manganello fanno in modo ke nn parlino più

Sono quei man ke lottan kontro babilooonia translate

Sono quei man che di sellassie kon la gloooria translate

E mi inchino al leone di giuda perchè io so che lui veglià su di me

Follow me translate

Ritornello(Jahlingua) translate

(Grazie a Michael per questo testo) translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background