تصویر آهنگ Sakht از Rastaak Hallaj

متن آهنگ Sakht از Rastaak Hallaj

آلبوم: Sakht

سخت

👁 ٤٥مث تجریش سرد و بارونی

آفتاب تنبل زمستونی

یا مث آخرای مهمونی

مث عصرای جمعه دلگیرم

مث تنهایی و پیاده روی

توی دلدادگی زیاده روی

مث یه مشت قرص دوز قوی

وقتی نیستی یه گوشه میمیرم

رنگ چشمامو وقتی یادت رفت

با خودم گفتم اینجا آخرشه

مث باغی که گر گرفته و باد

بیقرار گلای پرپر شه

من بریدم قبول کن سخته

زندگی با چشای روشن تو

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

همش احساس شک همش تردید

اضطرابِ یه روز رفتن تو

حتی شعرای من تو این روزا

مث اصرارهای بیهوده ن

غنچه هایی که از تو چیده شده

پسرایی که عاشقت بودن

مث تجریش سرد و بارونی

آفتاب تنبل زمستونی

یا مث آخرای مهمونی

مث عصرای جمعه دلگیرم

مث تنهایی و پیاده روی

توی دلدادگی زیاده روی

مث یه مشت قرص دوز قوی

وقتی نیستی یه گوشه میمیرم

متن آهنگ Sakht از Rastaak Hallaj

رنگ چشمامو وقتی یادت رفت

با خودم گفتم اینجا آخرشه

مث باغی که گر گرفته و باد

بیقرار گلای پرپر شهمن بریدم قبول کن سخته

زندگی با چشای روشن تو

همش احساس شک همش تردید

اضطرابِ یه روز رفتن تو

حتی شعرای من تو این روزا

مث اصرارهای بیهوده ن

غنچه هایی که از تو چیده شده

پسرایی که عاشقت بودن

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background