تصویر آهنگ Mibakhshamet از Rastaak Hallaj

متن آهنگ Mibakhshamet از Rastaak Hallaj

آلبوم: Payize Saale Bad

👁 ٥٢بارون که می باره

اونم حالِ منو داره

یه روز یادم میاد می گفت

منو تنها نمی ذاره

بارون که می گیره

اونم تنهایی می میره

میخواد برگرده اما حیف

دیگه دیره...

توو این شبای سرد

دیگه باید یه کاری کرد

خودت یه کاری کن

می بخشمت برگرد

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

توو این شبای سرد

دیگه باید یه کاری کرد

خودت یه کاری کن

می بخشمت برگرد

بارون که می باره

اونم حالِ منو داره

یه روز یادم میاد می گفت

منو تنها نمی ذاره

بارون که می گیره

اونم تنهایی می میره

میخواد برگرده اما حیف

متن آهنگ Mibakhshamet از Rastaak Hallaj

دیگه دیره...

توو این شبای سرد

دیگه باید یه کاری کردخودت یه کاری کن

می بخشمت برگرد

توو این شبای سرد

دیگه باید یه کاری کرد

خودت یه کاری کن

می بخشمت برگرد

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background