متن آهنگ Ghalat از Rastaak Hallaj

آلبوم: Ghalat

👁 ٥٧یه خونه که با شهر کاری نداشت

یه کوچه که آروم و بن بست بود

یه گلدون سفالی پُر از عطرِ یاس

هوایی که از بوی گل مست بود

تو رد میشدی خونه گُر میگرفت

صدای قدم هاتو تا میشِنید

دلِ پنجره باز میشد توو باد

غم از پشتِ شیشه سَرَک میکشید

غلط کردی عاشق شدی لعنتی

غلط کردی پرده رو پس زدی

یه رویا ازت توو سرم داشتم

غلط کردی به رویاهام دست زدی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

غلط کردی عاشق شدی لعنتی

غلط کردی پرده رو پس زدی

یه رویا ازت توو سرم داشتم

غلط کردی به رویاهام دست زدی

من و پنجره حالمون خوب نیست

چه آرامشی پشتِ این پرده بود

بگو خاطراتت از اینجا بِرَن

ببینم کسی دعوتت کرده بود ؟

خودت اومدی رفتن هم حقته

با اصرار و خواهش نمیخوام تو رو

همون حالِ خوب هم گرفتی ازم

متن آهنگ Ghalat از Rastaak Hallaj

چه تصمیمِ خوبی گرفتی برو

غلط کردی عاشق شدی لعنتی

غلط کردی پرده رو پس زدییه رویا ازت تو سرم داشتم

غلط کردی به رویاهام دست زدی

غلط کردی عاشق شدی لعنتی

غلط کردی پرده رو پس زدی

یه رویا ازت توو سرم داشتم

غلط کردی به رویاهام دست زدی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background