متن آهنگ Rood Khooneha از Ramesh

👁 ١٥٤
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظررودخونه ها، رود خونه ها

منم میخوام راهی بشم

برم به دریا برسم

ماهی بشم، ماهی بشم

دلم میخواد اونجا برم که همه دنیا آب باشه

تا نرسه دستی به من

دلم میخواد دور و برم هزارتا گرداب باشه

هزارتا گرداب باشه

رودخونه ها، رود خونه ها

منم میخوام راهی بشم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

برم به دریا برسم

ماهی بشم، ماهی بشم

من دیگه سرنوشتمو به دست فردا نمیدم

لحظه به لحظه دلمو به آرزوها نمیدم

میخوام غبار تنمو پاک کنم، پاک کنم

خاطره های خاکیمو خاک کنم، خاک کنم

قصه ی دل کندنمو موجای دریا میدونن

موجای دریا میدونن

شکستن بغض منو فقط حبابا میدونن

متن آهنگ Rood Khooneha از Ramesh

فقط حبابا میدونن

رودخونه ها، رود خونه ها

منم میخوام راهی بشمبرم به دریا برسم

ماهی بشم، ماهی بشم

رودخونه ها، رود خونه ها

منم میخوام راهی بشم

برم به دریا برسم

ماهی بشم، ماهی بشم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background