تصویر آهنگ Vafa Siz از Rahim Shahriari

متن آهنگ Vafa Siz از Rahim Shahriari

👁 ٥٥آی منیم بلام سن سیز نجه یاشاییم

آی منیم بلام سن سیز نجه یاشاییم

گویما *** سنینوچون گجه گوندوز آغلاییم

گویما *** سنینوچون گجه گوندوز آغلاییم

وفاسیزسان سن وفاسیز سن وفاسیز سن وفاسیز

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

وفاسیزسان سن وفاسیز سن وفاسیز سن وفاسیز

سن منیم حیاتیم سن سیز نجه یاشاییم

سن منیم حیاتیم سن سیز نجه یاشاییم

سنی گروب عاشیق اولدوم درده دوشموشم یاریم

متن آهنگ Vafa Siz از Rahim Shahriari

سنی گروب عاشیق اولدوم درده دوشموشم یاریم

وفاسیزسان سن وفاسیز سن وفاسیز سن وفاسیزوفاسیزسان سن وفاسیز سن وفاسیز سن وفاسیز

Created by mhmosaferi translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background