تصویر آهنگ Save Me از Queen

دانلود + متن آهنگ Save Me از Queen

👁 ٤٢٠It started off so well translate

They said we made a perfect pair translate

I clothed myself in your glory and your love translate

How I loved you translate

How I cried translate

The years of care and loyalty translate

دانلود آهنگ Save Me از Queen

Were nothing but a sham it seems translate

The years belie, we lived a lie translate

I love you 'til I die translate

Save Me, Save Me, Save Me translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

I can't face this life alone translate

Save Me, Save Me, oh translate

I *** *** and I *** far from home translate

The slate will soon be clean translate

I’ll erase the memories

To start again with somebody new translate

Was it all wasted translate

All that love translate

I hang my head and I advertise translate

A soul for sale or rent translate

متن آهنگ Save Me از Queen

I have no heart, I *** cold inside translate

I have no real intent translateSave Me, Save Me, Save Me translate

I can't face this life alone translate

Save Me, Save Me, oh translate

I *** *** and I *** far from home translate

Each night I cry, I still believe the lie translate

I love you 'til I die translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

برترین مشارکت کنندگان:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background