متن آهنگ محشر از پازل بند

آلبوم: Mahshar

Mahshar

👁 ٦٩آمدی و آمدنت محشر به پا کرد

ای جان جانم ای جان جانم ای جانم

به چه شور و شرری یک دم به پا کرد

ایک جان جانم ای جانم ای جانم

نور دیده آرمیده ببرد عاشق تو

کم شود سایه ی من کم نشود سایه ی تو

عاشق کش زیبا رو

کز عشق سراپایی

ای شرقی چشم تو

شد معنی زیبایی

عاشق کش زیبارو

کز عشق سراپایی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ای شرقی چشم تو

شد معنی زیبایی

ثروتم تو ، تویی

عاقبتم تو ، تویی

دین من تو ، تویی

آخرتم تو ، تویی

ثروتم تو ، تویی

عاقبتم تو ، تویی

دین من تو ، تویی

آخرتم تو ، تویی

عاشق کش زیبارو

کز عشق سراپایی

متن آهنگ محشر از پازل بند

ای شرقی چشم تو

شد معنی زیبایی

عاشق کش زیباروکز عشق سراپایی

ای شرقی چشم تو

شد معنی زیبایی

آمدی و آمدنت محشر به پا کرد

ای جان جانم ای جان جانم ای جانم

به چه شور و شرری یک دم به پا کرد

ایک جان جانم ای جانم ای جانم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background