تصویر آهنگ داستان از پازل بند

دانلود + متن آهنگ داستان از پازل بند

آلبوم: Dastan

Dastan

👁 ١٩٠زیاد که باشی

زیادی میشی

من بد نبودم

تو داری میشی

هیچوقت این احساس ، بهت نمیساخت

دلم میخواستت

دلت نمیساخت...!

دانلود آهنگ داستان از پازل بند

زیادی خوبی کردنم

تهش داستانه

واسه تو خوبی و بدی همش یکسانه

بد عادتت کردم خودم ، خب

حقم داری

خوبی که از حد بگذره

ته داستانه...!

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

زیادی خوبی کردنم

تهش داستانه

واسه تو خوبی و بدی همش یکسانه

بد عادتت کردم خودم ، خب

حقم داری

خوبی که از حد بگذره

ته داستانه...!

باید بد بشم تا

دلت تنگ شه اما

به خودت بیای شدی تنهای تنها

باید بد بشم بات

برم از تو دنیات

نبودی تو اصن شبیه حرفات...!

زیادی خوبی کردنم

متن آهنگ داستان از پازل بند

تهش داستانه

واسه تو خوبی و بدی همش یکسانه

بد عادتت کردم خودم ، خب

حقم داری

خوبی که از حد بگذرهته داستانه...!

زیادی خوبی کردنم

تهش داستانه

واسه تو خوبی و بدی همش یکسانه

بد عادتت کردم خودم ، خب

حقم داری

خوبی که از حد بگذره

ته داستانه...!

ته داستانه...!

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background