تصویر آهنگ بی تاب از پازل بند حمید هیراد

دانلود + متن آهنگ بی تاب از پازل بند حمید هیراد

آلبوم: Bitab

Bitab

👁 ٦٦مزن دست به این مست

آخ مزن دست به این مست

مزن دست به این مست

مزن دست به این مست

به هر طرف که رو کنم

عشقه تو آید نظرم

من از تمامه عاشقان ببین که مبتلا ترم

دانلود آهنگ بی تاب از پازل بند حمید هیراد

بی تاب میچرخیدم دور و بر تو

بی تاب میرقصیدم اطرافو بر تو

بی تاب میچرخیدم دور و بر تو

بی تاب میرقصیدم اطرافو بر تو

بخته منه مست زد به دلم دست

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دست به این مست مزن چون شکنندست

دست به این مست مزن چون شکنندست

بخت منه مست زد به دلم دست

دست به این مست مزن چون شکنندست

دست به این مست مزن چون شکنندست

گیسو افشان کرد و منو پریشان کرد و

گیسو افشان کرد و منو پریشان کرد و

سلسله ی قامت او قافله ویران کرد و

گیسو افشان کرد و منو پریشان کرد و

سلسله ی قامت او قافله ویران کرد و

متن آهنگ بی تاب از پازل بند حمید هیراد

بی تاب میچرخیدم دور و بر تو

بی تاب میرقصیدم اطرافو بر تو

بی تاب میچرخیدم دور و بر تو

بی تاب میرقصیدم اطرافو بر توبخته منه مست زد به دلم دست

دست به این مست مزن چون شکنندست

دست به این مست مزن چون شکنندست

بخت منه مست زد به دلم دست

دست به این مست مزن چون شکنندست

دست به این مست مزن چون شکنندست

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background