تصویر آهنگ Gentleman از PSY

دانلود + متن آهنگ Gentleman از PSY

آلبوم: Gentleman

باکلاس

👁 ٤٦٠Alagamun-lan weh wakun heya hanun gon translate

Alagamun-lan weh makun heya hanun gon translate

Alagamun-lan ari gari hanon kari he translate

Alagamun-lan, we like, we, we, we like party, hey translate

Ichiba varriya is hara moru mashi sondori yama varriya translate

Yougun pegi tur equa machen varriya translate

Noga onku pega haga kung nande varriya translate

Damn, girl! You're so freaking sexy translate

دانلود آهنگ Gentleman از PSY

I-I-I-I I'm a, I-I-I-I I'm a translate

I-I-I-I I'm a mother father Gentleman translate

I'm a, I-I'm a translate

I'm a mother father Gentleman translate

I'm a, I-I'm a translate

I'm a mother father Gentleman translate

Alagamun-lan weh mikuneya hana gon translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Alagamun-lan weh sikuneya hana gon translate

Alagamun-lan pali pali wasa nelly neh translate

Alagamun-lan nali nali nasa pali hee translate

Ichiba varaniya nori moli holy daddy chunga ri translate

Varriya, good feeling, feeling good, brutake translate

Varriya gachu gunya sorinage sorinage varriya translate

Damn, girl! I'm a party mafia translate

I-I-I-I I'm a, I-I-I-I I'm a translate

I-I-I-I I'm a mother father Gentleman translate

I'm a, I-I'm a translate

I'm a mother father Gentleman translate

I'm a, I-I'm a translate

I'm a mother father Gentleman translate

Gonna make you sweat translate

Gonna make you wet translate

متن آهنگ Gentleman از PSY

You know who I am, wet Psy! translate

Gonna make you sweat translate

Gonna make you wet translate

You know who I am, wet Psy! translate

Wet Psy! Wet Psy! Wet Psy! translate

Psy! Psy! Psy! translateI-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I I'm a translate

Mother father Gentleman translate

I'm a, I-I'm a translate

I'm a mother father Gentleman translate

I'm a, I-I'm a translate

I'm a mother father Gentleman translate

Mother father Gentleman translate

Mother father Gentleman translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background