متن آهنگ Eyes Off You از PRETTYMUCH

- 20 👁

ژانر: پاپ - Country

موضوع: عشق - امید
Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh, ooh-ooh translate Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh, ooh-ooh translate Don't ask why translate I can paint a picture of you in my mind, love translate All my life translate I never thought someone would make me feel so high translate But here you are translate There's no touch or feeling translate Pleasure or pain translate Anything like the way you're runnin' through my veins translate No breath or beauty translate No sound or sight translate That ever made me feel the way you do tonight translate I just can't take my eyes off of you translate Tell me anything you wanna do translate I just can't take my eyes off of you translate Nothing I can do about it translate Nothing I can do about it translate Don't ask why translate

But every little thing you do just drives me wild (Oh, right) translate Don't be shy (Alright) translate Come a little closer, light my world on fire, fire translate There's no touch or feeling (No) translate Pleasure or pain translate Anything like the way you runnin' through my veins translate No breath or beauty (Oh) translate No sound or sight translate That ever made me feel the way you do tonight translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
I just can't take my eyes off of you translate Tell me anything you wanna do (You wanna do) translate I just can't take my eyes off of you translate Nothing I can do about it translate Nothing I can do about it translate Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh, ooh-ooh translate (I can't, I can't) translate Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh, ooh-ooh (No) translate Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh, ooh-ooh translate Nothing I can do about it translate Nothing I can do about it translate There's no touch or feeling translate Pleasure or pain translate Anything like the way you're runnin' through my veins translate

No breath or beauty translate No sound or sight translate That ever made me feel the way you do tonight translate I just can't take my eyes off of you translate Tell me anything you wanna do translate I just can't take my eyes off of you (I can't, take) translate Nothing I can do about it (My eyes) translate Nothing I can do about it (There's nothing I can do) translate Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-oh translate Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-oh translate Nothing I can do about it translate Nothing I can do about it translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه