دانلود + متن + ترجمه آهنگ Eyes Off You از PRETTYMUCH

- 14330 👁
دانلود + متن + ترجمه آهنگ Eyes Off You از PRETTYMUCH امتیاز 8.2 از 25 نظر دانلود + متن + ترجمه آهنگ Eyes Off You از PRETTYMUCH

ژانر: پاپ - جاز

موضوع: عشق - امید
Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh, ooh-ooh translate Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh, ooh-ooh translate Don't ask why نپرس چرا I can paint a picture of you in my mind, love من میتونم عکستو توی ذهنم بکشم ، عشق من All my life توی تمام زندگیم I never thought someone would make me feel so high من هیچوقت فکر نمیکردم کسی بتونه حس به این خوبیو بهم بده But here you are ولی تو این کار رو کردی There's no touch or feeling هیچ لمس یا احساسی Pleasure or pain لذت یا درد Anything like the way you're runnin' through my veins هیچ جوری که تو توی رگهام جاری هستی نیست No breath or beauty هیچ تنفس و زیبایی نیست No sound or sight هیچ صدا و منظره ای نیست That ever made me feel the way you do tonight نتونست حس کاری که امشب کردیو تو من ایجاد کنه I just can't take my eyes off of you من فقط نمی تونم چشمهامو از روت بردازم Tell me anything you wanna do بهم بگو هر کاری رو که می خوای انجام بدی I just can't take my eyes off of you من فقط نمی تونم چشمهامو از روت بردازم Nothing I can do about it هیچکاریش نمی تونم بکنم Nothing I can do about it هیچکاریش نمی تونم بکنم Don't ask why نپرس چرا

But every little thing you do just drives me wild (Oh, right) هرکار کوچیکی که میکنی باعث وحشی شدنم میشه (اوه اره) Don't be shy (Alright) خجالت نکش (خب) Come a little closer, light my world on fire, fire کمی نزدیک شو ، دنیای من را به آتش بکش آتش ? There's no touch or feeling (No) هیچ احساس یا لمسی نیست (نه) Pleasure or pain لذت یا درد Anything like the way you runnin' through my veins هرچیزی شبیه مدلی که تو توی رگهای من میدوی No breath or beauty (Oh) نه نفس نه زیبایی ای No sound or sight هیچ صدا و منظره ای نیست That ever made me feel the way you do tonight نتونست حس کاری که امشب کردیو تو من ایجاد کنه download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
I just can't take my eyes off of you من فقط نمی تونم چشمهامو از روت بردازم Tell me anything you wanna do (You wanna do) بهم هر کاری که میخوای بکنی رو بگو (میخوای بکنی) I just can't take my eyes off of you من فقط نمی تونم چشمهامو از روت بردازم Nothing I can do about it هیچکاریش نمی تونم بکنم Nothing I can do about it هیچکاریش نمی تونم بکنم Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh, ooh-ooh translate (I can't, I can't) نمیتونم ، نمیتونم Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh, ooh-ooh (No) translate Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh, ooh-ooh translate Nothing I can do about it هیچکاریش نمی تونم بکنم Nothing I can do about it هیچکاریش نمی تونم بکنم There's no touch or feeling هیچ لمس یا احساسی Pleasure or pain لذت یا درد Anything like the way you're runnin' through my veins هیچ جوری که تو توی رگهام جاری هستی نیست

No breath or beauty هیچ تنفس و زیبایی نیست No sound or sight هیچ صدا و منظره ای نیست That ever made me feel the way you do tonight نتونست حس کاری که امشب کردیو تو من ایجاد کنه I just can't take my eyes off of you من فقط نمی تونم چشمهامو از روت بردازم Tell me anything you wanna do بهم بگو هر کاری رو که می خوای انجام بدی I just can't take my eyes off of you (I can't, take) من فقط نمی تونم چشمهامو از روت بردارم (نمی تونم، بردارم) Nothing I can do about it (My eyes) هیچ کاری برای درست کردنش از دستم برنمیاد (چشمام) Nothing I can do about it (There's nothing I can do) هیچ کاری برای درست کردنش از دستم برنمیاد (هیچ کاری نمی تونم بکنم) Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-oh اوو-اوو، اوو-اوو، اوو-اوو، اوو-او Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-oh اوو-اوو، اوو-اوو، اوو-اوو، اوو-او Nothing I can do about it هیچکاریش نمی تونم بکنم Nothing I can do about it هیچکاریش نمی تونم بکنم download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

برترین مشارکت کنندگان:

پخش / دانلود

320
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه