تصویر آهنگ Kieh Kieh Dar Mizaneh از Pouran

دانلود + متن آهنگ Kieh Kieh Dar Mizaneh از Pouran

👁 ٥٧عقرب زلف کجت با قمر قرین

تا قمر در عقرب کار ما چنین

کیه کیه در می زنه من دلم می لرزه

دانلود آهنگ Kieh Kieh Dar Mizaneh از Pouran

درو با لنگر می زنه من دلم می لرزه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ای پری بیا در کنار ما جان خسته را مرنجان

از برم مرو خصم جان مشو تا فدای تو کنم جان

نرگس مست تو و بخت من خرابه

متن آهنگ Kieh Kieh Dar Mizaneh از Pouran

بخت من از تو و چشم تو از شرابه

کیه کیه در می زنه من دلم می لرزهدرو با لنگر می زنه من دلم می لرزه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background