تصویر آهنگ I Know You Want Me (Calle Ocho) از Pitbull

متن و ترجمه آهنگ I Know You Want Me (Calle Ocho) از Pitbull
Haha ها ها

Its Mr. 305 checkin' in for the remix translate

You know that is 75 Street Brazil? translate

Well this *** is gon' be called Calle Ocho translate

Hahahaha translate

Que Bola Cata, Que Bola Omega translate

And this how we gon' do it translate

Dale translate

One, two, three, four یک ، دو ، سه ، چهار

Uno, do', tres, cuatro یک ، دو ، سه ، چهار

I know you want me (want me) من میدونم که تو منو میخوای (منو میخوای)

You know I want cha (want cha) تو میدونی من تورو میخوام (تورو میخوام)

I know you want me میدونم که تو منو میخوای

You know I want cha (want cha) تو میدونی من تورو میخوام (تورو میخوام)

I know you want me (want me) من میدونم که تو منو میخوای (منو میخوای)

You know I want cha (want cha) تو میدونی من تورو میخوام (تورو میخوام)

I know you want me میدونم که تو منو میخوای

You know I want cha (want cha) تو میدونی من تورو میخوام (تورو میخوام)

(Hahaha) translate

One, two, three, four یک ، دو ، سه ، چهار

Uno, do', tres, cuatro یک ، دو ، سه ، چهار

Rumba (Si) translate

Ella quiere su Rumba (Como?) translate

Rumba (Si) translate

Ella quiere si Rumba (Como?) translate

Si e' verdad que tu ere' guapa translate

Yo te voy a poner gozar translate

Tu tienes la boca grande translate

Dale ponte a jugar (Como) translate

One, two, three, four یک ، دو ، سه ، چهار

Uno, do', tres, cuatro (Woooo-ooo!) translate

Tick to the tock, on my way to the top, huh translate

Pit got it locked from goons to the locks translate

R.I.P., uh, BIG and Pac translate

That he's not, but *** he's hot translate

Label flop but Pit won't stop translate

Got her in the cockpit playin' with Pit's (Como?) translate

Now watch me make a movie like Albert Hitchcock, ha حالا منو ببین که مثل آلبرت هیچکوک فیلم میسازم ، ها

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Enjoy Me از من لذت ببر

I know you want me (want me) من میدونم که تو منو میخوای (منو میخوای)

You know I want cha (want cha) تو میدونی من تورو میخوام (تورو میخوام)

I know you want me میدونم که تو منو میخوای

You know I want cha (want cha) تو میدونی من تورو میخوام (تورو میخوام)

I know you want me (want me) من میدونم که تو منو میخوای (منو میخوای)

You know I want cha (want cha) تو میدونی من تورو میخوام (تورو میخوام)

I know you want me میدونم که تو منو میخوای

You know I want cha (want cha) تو میدونی من تورو میخوام (تورو میخوام)

One, two, three, four یک ، دو ، سه ، چهار

Uno, do', tres, cuatro یک ، دو ، سه ، چهار

Rumba (Si) translate

Ella quiere su Rumba (Como?) translate

Rumba (Si) translate

Ella quiere su Rumba (Como?) translate

Si es verdad que tu ere guapa translate

Yo te voy a poner gozar translate

Tu tiene la boca grande translate

Dale ponte a jugar (Como) translate

One, two, three, four یک ، دو ، سه ، چهار

Uno, do', tres, cuatro (Woooo-ooo!) translate

Mami got an *** like a donkey, with a monkey translate

Look like King Kong مثل کینگ کونگ

Welcome to the crib, 305, that's what it is translate

With a woman down *** ya shhh translate

The don't play games translate

They off the chain, and they love to do translate

Everythang and anythang, anythang translate

And they love to gettin' in, gettin' on translate

All night long (Dale) translate

I know you want me (want me) من میدونم که تو منو میخوای (منو میخوای)

You know I want cha (want cha) تو میدونی من تورو میخوام (تورو میخوام)

I know you want me میدونم که تو منو میخوای

You know I want cha (want cha) تو میدونی من تورو میخوام (تورو میخوام)

I know you want me (want me) من میدونم که تو منو میخوای (منو میخوای)

You know I want cha (want cha) تو میدونی من تورو میخوام (تورو میخوام)

I know you want me میدونم که تو منو میخوای

You know I want cha (want cha) تو میدونی من تورو میخوام (تورو میخوام)

متن آهنگ I Know You Want Me (Calle Ocho) از Pitbull

One, two, three, four یک ، دو ، سه ، چهار

Uno, do', tres, cuatro یک ، دو ، سه ، چهار

Rumba (Si) translate

Ella quiere su Rumba (Como?) translate

Rumba (Si) translate

Ella quiere su Rumba (Como?) translate

Si es verdad que tu ere guapa translate

Yo te voy a poner gozar translate

Tu tiene la boca grande translate

Dale ponte a jugar (Como) translate

One, two, three, four یک ، دو ، سه ، چهارUno, do', tres, cuatro یک ، دو ، سه ، چهار

Baby you can get it, if you with it, we can play translate

Baby I got cribs, I got condos we can stay translate

Even got a king size matress we can lay translate

Baby I don't care, I don't care, what they say, 'cause translate

I know you want me (want me) من میدونم که تو منو میخوای (منو میخوای)

You know I want cha (want cha) تو میدونی من تورو میخوام (تورو میخوام)

I know you want me میدونم که تو منو میخوای

You know I want cha (want cha) تو میدونی من تورو میخوام (تورو میخوام)

I know you want me (want me) من میدونم که تو منو میخوای (منو میخوای)

You know I want cha (want cha) تو میدونی من تورو میخوام (تورو میخوام)

I know you want me میدونم که تو منو میخوای

You know I want cha (want cha) تو میدونی من تورو میخوام (تورو میخوام)

One, two, three, four یک ، دو ، سه ، چهار

Uno, do', tres, cuatro یک ، دو ، سه ، چهار

Rumba (Si) translate

Ella quiere su Rumba (Como?) translate

Rumba (Si) translate

Ella quiere su Rumba (Como?) translate

Si es verdad que tu ere guapa translate

Yo te voy a poner gozar translate

Tu tiene la boca grande translate

Dale ponte a jugar (Como) translate

One, two, three, four یک ، دو ، سه ، چهار

Uno, do', tres, cuatro یک ، دو ، سه ، چهار

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background