متن آهنگ Greenlight از Pitbull Flo Rida LunchMoney Lewis

- Climate Change

- 32 👁Red light, green light translate Everybody take a shot translate Red light, green light translate Give me everything you got translate Red light, green light translate Mr. 305, Flo Rida and LunchMoney translate Three Miami boys, you know what time it is translate Give me the green light, oh yeah translate Cause I'm ready to go translate Let's have a good time, let's go translate What you waiting for? translate We only got one life, one life translate And we gon' live it up translate So give me the green light, give it to me translate Cause I'm ready to go, oh, oh, oh translate Wee-oh, wee-oh, wee-oh, wee-oh, oh, oh translate Cause I'm ready to go, oh, oh, oh translate Wee-oh, wee-oh, wee-oh, wee-oh, oh, oh translate (Ride out now, ride out now) translate Give me the green light translate I got the green light mami and you know what that means translate That we can do anything, anything that you dream translate I wanna make you ooh, ah, till you scream translate And I practice what I preach, if you know what I mean translate I'm about that mami translate Yeah I got the key and I'mma lock that mami translate Yeah, we can roll and I'mma rock that mami translate I do what I say and say what I mean, now let me jump in between translate I'm getting loose in this thing, like OJ the Juice in this thing translate Feeling like Left Eye, boy, I burn the roof in this thing translate I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing, think it's a game translate Now I got the green lit and the green right translate All I need is, mami, for you to give me the green light translate

So I can run through it like an EZ pass translate Find the G-spot and step on the gas translate Give me the green light, oh yeah translate Cause I'm ready to go translate Let's have a good time, let's go translate What you waiting for? translate We only got one life, one life translate And we gon' live it up translate So give me the green light, give it to me translate Cause I'm ready to go, oh, oh, oh translate Wee-oh, wee-oh, wee-oh, wee-oh, oh, oh translate Cause I'm ready to go, oh, oh, oh translate Wee-oh, wee-oh, wee-oh, wee-oh, oh, oh translate (Ride out now, ride out now) translate Give me the green light translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Baby, I got the Midas, I'm Flo Rida translate You know I'm all about that thing, that thing translate If she ready then I'm ready translate Pull up on her with the Chevy translate Real talk when that light turn green (Let go) translate Give me what I asked for, I got a passport translate Mr. International, I hit the airport translate If you knew the kind of work that I transport translate That Rihanna do me dirt to the crash course translate I like the cleanest, greenest, leanest translate Serena, Venus, Flo a Genius, smokin' Phoenix translate You never seen this translate I have her dream this that 200 on the dash, got me feenin' translate So I'm tryna ride out, slide out translate Grab the stripes, then the 500 bye bye translate Wild out, shout out translate Beehive, hit the honeycomb hideout, ayy translate Give me the green light, oh yeah translate Cause I'm ready to go translate Let's have a good time, let's go translate What you waiting for? translate We only got one life, one life translate And we gon' live it up translate So give me the green light, give it to me translate Cause I'm ready to go, oh, oh, oh translate Wee-oh, wee-oh, wee-oh, wee-oh, oh, oh translate Cause I'm ready to go, oh, oh, oh translate

Wee-oh, wee-oh, wee-oh, wee-oh, oh, oh translate Give me the green light translate Red light, green light translate Everybody take a shot translate Red light, green light translate Give me everything you got translate Red light, green light translate Everybody take a shot translate Red light, green light translate What you waiting for? translate Give me the green light, oh yeah translate Cause I'm ready to go translate Let's have a good time, let's go translate What you waiting for? translate We only got one life, one life translate And we gon' live it up translate So give me the green light, give it to me translate Cause I'm ready to go, oh, oh, oh translate Wee-oh, wee-oh, wee-oh, wee-oh, oh, oh translate Cause I'm ready to go, oh, oh, oh translate Wee-oh, wee-oh, wee-oh, wee-oh, oh, oh translate Give me the green light translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه