تصویر آهنگ Sangria Wine از Pharrell Williams Camila Cabello

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Sangria Wine از Pharrell Williams Camila Cabello

👁 ١٠٠٩
امتیاز ٦.٠ از ٢ نظرHoney said she want somebody break her off proper (mhm) فاندانا ژون گفت میخواد یکم استراحت کنه(اوهوم)

Man, she so relentless so nothing can stop her (woo) پسر،فاندانا ژون خیلی محکم و قویه پس هیچ چیز نمیتونه اونو متوقف کنه(وووو)

Never left the city (come on, man) but she swear she's a yardie (hey girl) هیچ وقت شهرو ترک نکن(بیا دیگه،پسر)ولی اون قسم خورد که اون یه ...(سعلام خوشگله خدمتتون باشیم)

Because it's so awesome how she move her body (ow) بخاطر اینه که خیلی قشنگ و بی نقصه اونجوری که فاندانا ژون بدنشو تکون میدخ(آو)

She do the Sangria Wine (woo), Sangria Wine (uh-huh) فاندانا ژون داره شراب سانگریا میکنه(احتمالا یه پوزیشنه دیگه در غیر این صورت فاندانا ژون زن نیست)شراب سانگریا(عاحا?)

Moving side to side (woo), front and behind (uh-huh) داره تکونش میدخ(وووو)جلو و عقب(به زن نبودن فاندانا ژون پی بردیم اسمش دیگه اصغره?✨)

Sangria Wine (woo), Sangria Wine (uh-huh) شراب سانگریا(وووو)شراب سانگریا(عاحا?)

Sangria Wine (woo), do the Sangria Wine (uh-huh) شراب سانگریا(ووووو)شراب سانگریا رو بکن{شراب:یامته کوداسای}

دانلود آهنگ Sangria Wine از Pharrell Williams Camila Cabello

Move it, I move it تکونش بدخ2x

Move my body like it is a pipe یه جوری بدنمو تکون بده که انگار یه لولس(لوله)

Tutti Frutti, is all that I got توتی فروتی،این تمام چیزیه که گرفتم

Counter-clockwise, I'm mixin' it up (mixin' it up) translate

Sip it, sip it, I'll bet that you blush translate

Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que tú quieres mi cuerpo, eh

Y quieres controlar mi mente, eh translate

Y todo el mundo quiere ser dueño de ella

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Pero nadie puede, ¡ay!

Honey said she want somebody break her off proper translate

Man, she so relentless so nothing can stop her (woo) پسر،فاندانا ژون خیلی محکم و قویه پس هیچ چیز نمیتونه اونو متوقف کنه(وووو)

Never left the city (come on, man) but she swear she's a yardie (yeah!) translate

Because it's so awesome how she move her body translate

She do the Sangria Wine (woo), Sangria Wine (uh-huh) فاندانا ژون داره شراب سانگریا میکنه(احتمالا یه پوزیشنه دیگه در غیر این صورت فاندانا ژون زن نیست)شراب سانگریا(عاحا?)

Moving side to side (woo), front and behind (uh-huh) داره تکونش میدخ(وووو)جلو و عقب(به زن نبودن فاندانا ژون پی بردیم اسمش دیگه اصغره?✨)

Sangria Wine (woo), Sangria Wine (uh-huh) شراب سانگریا(وووو)شراب سانگریا(عاحا?)

Sangria Wine (woo), do the Sangria Wine, yeah (uh-huh) translate

(Uno) Wait a minute صبر کن بینم

(Dos) Wait a second translate

(Tres) ¿Qué, qué?

Turbo sauce (woo!) translate

Let's float around like the fruit at the top (huh) translate

متن آهنگ Sangria Wine از Pharrell Williams Camila Cabello

In Miami, where winters are hot translate

Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que tú quieres mi cuerpo, eh

Y quieres controlar mi mente, eh translate

Y todo el mundo quiere ser dueño de ella

Pero nadie puede, ¡ay! (noo)Honey said she want somebody break her off proper translate

Man, she so relentless so nothing can stop her translate

Never left the city (come on, man) but she swear she's a yardie (hey darling) translate

'Cause it's so awesome how I move my body translate

She do the Sangria Wine (woo), Sangria Wine (uh-huh) فاندانا ژون داره شراب سانگریا میکنه(احتمالا یه پوزیشنه دیگه در غیر این صورت فاندانا ژون زن نیست)شراب سانگریا(عاحا?)

Moving side to side (woo), front and behind (uh-huh) translate

Sangria Wine (woo), Sangria Wine (uh-huh) شراب سانگریا(وووو)شراب سانگریا(عاحا?)

Sangria Wine (woo), do the Sangria Wine, yeah (uh-huh) translate

¿Qué, qué?

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background