تصویر آهنگ Just a Cloud Away از Pharrell Williams

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Just a Cloud Away از Pharrell Williams

👁 ٢٤٢٧
امتیاز ٧.٣ از ٣ نظرThis rainy day is temporary این روز بارونی موقتیه

The contrast is why we got ′em

'Cause sun shining through is Just a Cloud Away-way-way-way-way-way چون خورشیدی که میدرخشه با یه ابر میره

Way-way-way-way-way-way translate

Hey, baby, so what? You blown a fuse (you blown a fuse) هی عزیزم خب که چی؟تو فیوزو منفجر کردی

Well, that happens to us all (that happens to us all) خب این برای همه ما رخ میده

Well, I come with great news (I come with great news) خب من با یه خبر خوبی اومدم

The day could change (change), change (change), change (change), change (change) روز میتونه تغییر کنه

دانلود آهنگ Just a Cloud Away از Pharrell Williams

We′ve all, of course, been there before

Been there crying, fighting the dark اونجا گریه میکردیم .میجنگیدیم با تاریکی

Let good energy be your strong بزار اترژی خوب قدرتت باشه

Won't get away-way-way-way translate

This rainy day is temporary این روز بارونی موقتیه

The contrast is why we got 'em به همین دلیله که ما کنتراست داریم

′Cause sun shining through is Just a Cloud Away-way-way-way-way-way

Way-way-way-way-way-way translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Hey, baby translate

Well, today the rock star (today the rock star) translate

Feels like singing the blues (feels like singing the blues) translate

Don′t abandon that song (don't abandon that song)

′Cause the tune could change (change), change (change), change (change)

Change (change) translate

We've all, of course, been there before البته که همه ما اونجا بودیم

Been there crying, fighting the dark اونجا گریه میکردیم .میجنگیدیم با تاریکی

Gravity doesn′t mean the earth's

Your ball and chain (chain), chain (chain), chain (chain), chain (chain) translate

This rainy day is temporary این روز بارونی موقتیه

The contrast is why we got ′em

'Cause sun shining through is Just a Cloud Away-way-way-way-way-way چون خورشیدی که میدرخشه با یه ابر میره

Way-way-way-way-way-way translate

متن آهنگ Just a Cloud Away از Pharrell Williams

Everything is cyclical همه چیز یه چرخه ای داره

What goes around does come back around, baby چیزی که میره از اطرافت ،دور و برت برخواهد گشت عزیزم

Everything boomerangs translate

What goes up must come down چیزی که میره بالا باید بیاد پایین

Love is warm, winter's cold عشق گرمه.زمستون سرده

Humility will keep your feet on the ground فروتنی باعث میشه پاهات روی زمین بموننSo do your thing through the rain پس کارت رو در بارون انجام بده

If you understand, won′t you sing with me now?

This rainy day is temporary این روز بارونی موقتیه

The contrast is why we got ′em

'Cause sun shining through is Just a Cloud Away-way-way-way-way-way چون خورشیدی که میدرخشه با یه ابر میره

Way-way-way-way-way-way translate

This rainy day is temporary این روز بارونی موقتیه

The contrast is why we got ′em

'Cause sun shining through is Just a Cloud Away-way-way-way-way-way چون خورشیدی که میدرخشه با یه ابر میره

Way-way-way-way-way-way translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background