متن آهنگ Love Always Comes as a Surprise از Peter Asher

- 68 👁Love, always comes as a surprise translate You don't need to close your eyes translate 'Cause soon you'll recognize translate Its colors translate Life, well it always has a twist translate Something new that can't be missed translate And you know I can't resist translate This feeling translate I used to feel so apropos translate I thought all hope had flown translate Just a dreamer on my own translate And I know translate Life's complicated translate But we have to try translate

To find our own future translate With you at my side translate We can all work together translate To build something new translate I know you can see it translate Let's make it come true translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Time, well it passes by so fast translate We must make each moment last translate And treasure each and translate Every feeling translate Friends, are what make it all worthwhile translate Just try and show a little style translate And life can put a smile translate On your face translate Don't, ever give up on your dreams translate As hard as things may seem translate We can win through in the end translate

Believe me translate Fears and illusion translate To die may be caused translate But things can still change translate The future at last translate Can be held in our hands translate And out of the blue translate With friends on our side translate To have the endings come true translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه